ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

G.6620.8.1.2018

Rodzaj: Inne

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: nie dotyczy

Data wejścia w życie: po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-04

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr 52 pozycja , opublikowano dnia: 2018-01-04

Tytuł aktu:

o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie.

Na podstawie:

Na podstawie z art. 24a ust. 8 z dnia 17 maja1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 t.j. ze zm.) Starosta Żagański informuje, że

Treść:

projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków był wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe na obszarze niżej wymienionych obrębów:
Lubiechów 081005_5.0004, Śliwnik 081005_5.0005, jednostka ewidencyjna: Małomice – obszar wiejski, powiat Żagański, województwo Lubuskie w terminie: od 6.11.2017 do 9.11.2017 roku, oraz od 13.11.2017 do 27.11.2017 roku w godzinach od 9 do 14 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu filia w Szprotawie ul. Kościuszki 30, pokój nr 4 na I piętrze
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie terminu o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy dane objęte modernizacją , zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 wymienionej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych na adres: Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.  O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Żagański rozstrzygnie w drodze decyzji. Zarzuty złożone po terminie 30 dni od ogłoszenia będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żagański Data wytworzenia informacji: 2018-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żagański Data wprowadzenia do BIP 2018-01-04 13:32:56
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-01-04 13:34:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 07:52:25
Artykuł był wyświetlony: 369 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu