ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona osób zgłaszających naruszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
Te: 68 477 79 01
Adres www: www.bip.powiatzaganski.pl
 
KARTA INFORMACYJNA
 
 
Nazwa sprawy: Zgłaszanie naruszeń/ nieprawidłowości
 
I. Podstawa Prawna
 
II. Opis ogólny
Niniejszy karta zgłoszenia służy do zgłaszania przez Pracowników i inne osoby rzeczywistych bądź potencjalnych naruszeń przepisów prawa unijnego określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., etyki, procedur wewnętrznych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Żaganiu lub wszelkich innych zauważonych nieprawidłowości, w szczególności konflikt interesów, korupcja, łapownictwo, pranie pieniędzy, kradzież, przewłaszczenie mienia. Procedura zakłada wprowadzenie możliwości poufnego i bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości występujących w Starostwie Powiatowym w Żaganiu oraz ich skutecznego i szybkiego wyjaśniania.
III. Wymagane dokumenty
Wypełniona karta zgłoszenia
Wszelkie dokumenty stanowiące środki dowodowe na zgłaszane naruszenie
V. Termin załatwienia sprawy
W ciągu 7 dni urzędnik ds. zgodności rozpocznie rozpatrywanie zgłoszenia o czym zostaną Państwo poinformowani. Postępowanie nie będzie trwało dłużej niż maksymalnie 3 miesiące. Osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o jego zakończeniu i wyniku.
VI. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Ul.Dworcowa 39 pok.106
68-100 Żagań
VII. Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
VIII. Jednostka odpowiedzialna
Urzędnik ds. Zgodności Maciej Gęsigóra
IX. Uwagi
Formy zgłaszania nieprawidłowości:
-za pomocą poczty elektronicznej na adres: .
-w formie listownej na adres: Starostwo Powiatowe w Żaganiu Ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań z dopiskiem na kopercie, np. „zgłoszenie nieprawidłowości”, „ stanowisko, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 – do rąk własnych”, itp.,
-osobiście lub telefonicznie do pracownika wyznaczonego w urzędzie/jednostce osoby (nr tel: 68 479 34 60). Pracownik, do którego osobiście lub telefonicznie zgłoszono nieprawidłowość dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia lub protokołu.
-poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach budynku przy ulicy dworcowej 39,
 z wykorzystaniem wewnętrznej sieci Intranet w Urzędzie,
-poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia nieprawidłowości dostępnego na stronie internetowej www.bip.powiatzaganski.pl  
E-mail będzie kierowany na dedykowaną skrzynkę mailową do wyznaczonej w urzędzie/jednostce osoby.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   
informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel: 68 68 477 79 01, mail:
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu Maciejem Gęsigóra, możliwy jest pod adresem email:
3.Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszeń dotyczących potencjalnych naruszeń przepisów prawa, oraz wszelkich innych nieprawidłowości zaistniałych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. Dane będą przetwarzane na podstawie:
•Art. 6 ust. 1 lit.,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wszystkie zadania, które wykonujemy wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
4.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy w której zostały zebrane i przechowywane będą przez okres maksymalnie 5 lat.
5.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaną sprawą lub po jej realizacji. Dostęp do Państwa danych będzie miał jedynie ,,Urzędnik ds. Zgodności’’ oraz osoby wskazane do rozpatrzenia sprawy. Administrator gwarantuje pełna anonimowość wobec osób co do których zgłaszana jest niezgodność.
6.Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem warunkującym rozpatrzenie Państwa zgłoszenia. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością zagwarantowania ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami a w konsekwencji nierozpoznaniem sprawy.
 
Administrator danych
Starosta Żagański
Henryk Janowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Gęsigóra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 12:40:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-23 12:42:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23 12:42:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »