ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty Prawne 2003 - 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akty prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady opracowywania aktów prawnych.
§ 42.
 1. Projekty uchwał rady, zarządu wraz uzasadnieniem oraz projekty zarządzeń starosty opracowują komórki organizacyjne, w których zakresie działania leży regulowane zagadnienie. Jeżeli regulowane zagadnienie leży w kompetencji kilku komórek, projekt aktu opracowuje komórka wyznaczona przez sekretarza. 
 2. Projekty aktów prawnych tworzy się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej a ich treść powinna być jasna, powszechnie zrozumiała, zwięzła i poprawna pod względem językowym. 
 3. Projekty aktów prawnych podlegają obligatoryjnie opiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalno - prawnym. 
§ 43.
 1. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego i aprobaty sekretarza, projekty uchwałi zarządzeń kierowane są do Biura Rady i Zarządu Powiatu, które przedkłada je staroście celem skierowania pod obrady zarządu, o ile starosta nie zarządzi odmiennego obiegu projektów. 
 2. Projekty uchwał rady, decyzją zarządu, kierowane są pod obrady sesji rady. 
 3. Uchwały rady, zarządu i zarządzenia starosty po przyjęciu przez organ i podpisaniu, odpowiednio przez przewodniczącego rady, członków zarządu i starostę, z Biura Rady i Zarządu Powiatu kierowane są do poszczególnych wydziałów w celu ich realizacji oraz wysyłane w ustawowych terminach do organów nadzoru. 
 4. Potwierdzenie ich odbioru przez pracownika odbywa się przez podpisanie w rejestrzea potwierdzenie wysyłki poza starostwo dokumentuje się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kopie pisma przewodniego można opatrzyć pieczątką „wysłano dnia ...” i podpisem pracownika wysyłającego. 
§ 44.
 1. Za realizację uchwał odpowiedzialne są w wydziałach te stanowiska pracy, których merytorycznie regulacja uchwały dotyczy. 
 2. Jeżeli z treści uchwały wynika, że ma być złożone sprawozdanie, realizacja tego obowiązku spoczywa na danym wydziale , biurze, referacie lub stanowisku. 
 3. Naczelnik wydziału i kierownik odpowiedzialnego za wykonanie aktu obowiązany jest: 
 1. powielić go w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i rozdzielić wśród pracowników a także rozesłać jednostkom organizacyjnym, jeżeli uchwała dotyczy realizacji ich zadań lub innym zainteresowanym jednostkom, 
 2. podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie realizacji aktu, 
 3. prowadzić kontrolę realizacji aktu oraz składać sprawozdania lub informację z ich wykonania.
Źródło: Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-06 09:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-06 09:41:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-06 09:45:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »