ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacja o wykonaniu budżetu, opinie RIO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opinia RIO w Zielonej Górze o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za I półrocze 2018r.

Akapit nr 1 - brak tytułu


Działając na podstawie art.13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 6 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających, po zapoznaniu się z informacją Zarządu Powiatu Żagańskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za I półrocze 2018 r., - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:
Grażyna Radomska - Przewodnicząca
Adriana Kamedulska - Członek
Iwona Popiel - Członek
opiniuje pozytywnie z uwagami przedłożoną przez Zarząd Powiatu Żagańskiego informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za I półrocze 2018 r.

Nawigacja między stronami listy informacji