ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 316.2018

Szczegóły informacji

316.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-01-02 z mocą od 2018-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-02

Tytuł aktu:

przyjęcia planów finansowych na 2018 r.

Na podstawie:

art. 249 ust.1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017 r.  poz.2077), oraz  na podstawie  Uchwały XXIX.2.2017  Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2018 , Zarząd Powiatu Żagańskiego uchwala co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się  plany finansowe Starostwa Powiatowego i  jednostek podległych w tym:
 
 1.  Dochodów budżetowych na 2018 rok w tym:
 1. plan finansowy dochodów na 2018 rok (zadania własne)- załącznik nr 1,
 2. plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi żagańskiemu na 2018 roku ( zadania zlecone)- załącznik nr 2,
 3. plan finansowy dochodów na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objęte porozumieniem na 2018 rok (zadania powierzone) załącznik nr 3,
 
 1. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi żagańskiemu w 2018 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa (dochody budżetu państwa)  załącznik nr 4.
 
 1. Wydatków budżetowych na 2018 rok w tym:
 1. plan finansowy wydatków na 2018 rok (zadania własne)- załącznik nr 5,
 2. plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi żagańskiemu na 2018 roku ( zadania zlecone)- załącznik nr 6,
 3. plan finansowy wydatków na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej objęte porozumieniem na 2018 rok (zadania powierzone) załącznik nr 7,
 
 1. Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów  jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok- załącznik nr 8.
 
§ 2.  Przyjmuje się plan finansowy  Starostwa Powiatowego w Żaganiu  na 2018 rok, zawierający plany finansowe komórek organizacyjnych starostwa w tym:
 
nazwa
OGÓŁEM WYDATKI 2018 R.
w tym zadania :
OGÓŁEM DOCHODY 2018 R.
 w tym  zadania:
DOCHODY BUDŻET PAŃSTWA
 
 
WŁASNE
ZLECONE
POWIERZONE
WŁASNE
ZLECONE
POWIERZONE
 
BIURO AUDYTU, KONTROLI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (AKiZK)
48 300
12 300
27 500
8 500
0
 
 
 
 
 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI (G)
715 239
491 239
224 000
0
1 146 587
1 146 587
 
 
805 000
 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI (OKT)
4 448 360
4 448 360
 
 
2 034 412
2 034 412
 
 
 
 
REFERAT REJESTRACJI POZJAZDÓW I KIEROWCÓW z filią w Szprotawie (PiK)
710 830
710 830
 
 
2 030 000
2 030 000
 
 
 
 
REFERATU TRANSPORTU I DRÓG (TD)
12 823 762
12 823 762
 
 
8 278 995
8 278 995
 
 
 
 
WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY (FB)-REZERWY
1 004 000
1 004 000
 
 
63 403 752
52 026 990
11 368 262
8 500
 
 
REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU (AO)
11 054 388
10 510 726
543 662
 
794 167
794 167
 
 
 
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE (ROŚiB)
152 100
152 100
 
 
242 000
242 000
 
 
 
 
OGÓŁEM WYDATKI I DOCHODY
30 956 979
30 153 317
795 162
8 500
77 929 913
66 553 151
11 368 262
8 500
805 000
 
PRZYCHODY I ROZCHODY
3 050 000
ROZCHODY
1 800 000
PRZYCHODY
 
 
RAZEM WYDATKI  I  ROZCHODY
34 006 979
 
 
 
79 729 913
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY
 
 
 
§ 3. 1. Odpowiedzialnym za realizacje planu finansowego Starostwa Powiatowego za wyjątkiem Rezerw  jest Starosta.
       2. Zarząd dokonuje  przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych.
 
§ 4. Zarząd Powiatu zobowiązuje Starostę do :
       1) wykonywania budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej określonymi w art. 44 oraz 162  i 164 w związku z art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017 r.  poz. 2077),
       2) przestrzegania zasad realizacji dochodów i wydatków,
       3) sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości - zgodnie z procedurami określonymi w art.52 i 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017 r.  poz.2077).
 
§ 5. Przyjmuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu  Żagańskiego na 2018 r. zawierające plany finansowe:
nazwa
OGÓŁEM WYDATKI 2018 R.
w tym:
OGÓŁEM DOCHODY 2018 R.
 w tym:
DOCHODY BUDŻET PAŃSTWA
R-ek doch oświatowych
 
 
zadania własne
zadania zlecone
zadania własne
 
PCPR w Żaganiu
8 965 126
7 380 026
1 585 100
960 107
960 107
15 000
 
 
PUP w Żaganiu
4 444 159
2 725 881
1 718 278
67 706
67 706
 
 
 
PPSP w Żaganiu
6 904 000
4 000
6 900 000
4 000
4 000
10 000
 
 
PINB w Żaganiu
351 196
196
351 000
196
196
 
 
 
SOSZW w Żaganiu
3 881 036
3 881 036
 
142 030
142 030
 
1 105
 
SOSZW  w Szprotawie
3 607 858
3 607 858
 
3 311
3 311
 
111 700
 
ZSTiL w Żaganiu
4 047 626
4 046 502
1 124
8 450
8 450
 
1 205
 
ZSP w Iłowej
2 466 587
2 466 399
188
178 210
178 210
 
149 975
 
ZSO w Żaganiu
2 227 437
2 227 437
 
37 384
37 384
 
646
 
ZSP w Żaganiu
3 145 446
3 145 446
 
120 990
120 990
 
27 020
 
ZSP w Szprotawie
1 497 004
1 497 004
 
64 887
64 887
 
12 650
 
ZSZ w Szprotawie
2 599 716
2 599 154
562
9 626
9 626
 
1 730
 
PPP w Żaganiu
1 273 142
1 273 142
 
50
50
 
 
 
PPP w Szprotawie
507 662
507 662
 
120
120
 
 
 
PDDZ w Szprotawie
1 407 106
1 390 258
16 848
5 100
5 100
 
 
 
OGÓŁEM WYDATKI I DOCHODY
47 325 101
36 752 001
10 573 100
1 602 167
1 602 167
25 000
306 031
 
 
§ 6. Odpowiedzialnym za realizację planu finansowego  jednostki organizacyjnej jest dyrektor/ kierownik  jednostki.
 
§ 7.  Zarząd Powiatu zobowiązuje Dyrektorów/ Kierowników jednostek organizacyjnych do:
        1) wykonywania budżetu zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej określonymi w art. 44 oraz 162  i 164 w związku z art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U.2017 r.  poz. 2077),
        2) przestrzegania zasad realizacji dochodów i wydatków,
        3) sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości - zgodnie z procedurami określonymi w art. 52, 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017 r.  poz.2077).
 
§ 8. 1. Przyjmuje się wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi żagańskiemu w 2018 roku, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa jak w załączniku nr 4.
       2. Jednostki podległe powiatowi realizujące dochody o których mowa w ust.1 winny je przekazywać na rachunek podstawowy powiatu , według stanu środków na:
            a) 10 dzień miesiąca – w terminie do 13 danego miesiąca,
            b) 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 danego miesiąca,
            c)  natomiast pobrane do 31 grudnia w terminie do 5 stycznia.
 
§ 9.1. Skarbnik Powiatu poinformuje naczelników wydziałów, kierowników biur i dyrektorów/ kierowników jednostek organizacyjnych o ostatecznych planach dochodów i wydatków  na 2018 rok.
      2. Skarbnik Powiatu będzie informował naczelników wydziałów, kierowników referatów i dyrektorów/ kierowników jednostek organizacyjnych o zmianach w planach finansowych dokonywanych Uchwałą Zarządu Powiatu Żagańskiego i Uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie zmian budżetu w 2018 r.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 r..
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 14:19:32
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu