ˆ

Tablica ogłoszeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-09 14:16:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: ROŚiB.602.3.2012
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.08.199.1227 z póz. zm.).
Zarząd Powiatu Żagańskiego 
           Informuje, że przystąpiono do opracowania projektu „ Programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 dla powiatu żagańskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. 
 
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu