ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-09-02 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-10-07 09:00:00
Dotyczy
Obręb 0002 miasta Żagań ul. Piłsudskiego 12, Działka nr 1049 o pow. 0,1211 ha (użytek Bi – Inne tereny zabudowane) stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Szkoły Muzycznej o pow. użytkowej 488 m2, zbliżoną kształtem do wielokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca jej racjonalne wykorzystanie. Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą publiczną.
Cena wywoławcza
595 000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 139.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 110.3 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-07-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-08-24 09:30:00
Dotyczy
Obręb Stary Żagań gm. Żagań działka nr 133/5 o pow. 1,4751 ha, oznaczona użytkiem N (Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt nieruchomości regularny – wielokąt. Teren nieruchomości nierówny, ze znacznym spadkiem do środka działki z każdej strony nieruchomości, porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Na terenie nieruchomości, w centralnej części znajduje się teren wód podziemnych stojących – zbiornik wodny nie stanowiący stawu hodowlanego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Cena wywoławcza
70 000,00 zł
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 160.8 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 101.5 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-03-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2022-05-04 09:00:00
Dotyczy
Obręb Nowa Kopernia gm. Szprotawa, działka nr 176 o pow. 0,15 ha, stanowiąca użytek Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe. Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Dojazd do działki drogą gruntową, będącą w średnim stanie technicznym. Kształt regularny w formie prostokąta o nieznacznych załamaniach. Teren równy. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.
Cena wywoławcza
79 000,00 zł Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 148.9 KiB)
 • odwołanie przetargu (PDF, 101.4 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-10-27 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-12-07 11:00:00
Dotyczy
działka nr 584/3 o pow. 0,2120 ha, oznaczoną użytkiem RV i RVI (Grunty orne)
Cena wywoławcza
55 000,00 zł Do ceny nabycia zostanie naliczony obowiązujący podatek VAT (23%)
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 142 KiB)
 • Informacja o odwołaniu przetargu (PDF, 101.2 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-07-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-07 09:30:00
Dotyczy
Działka 522 o pow. 0,0,0554 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane)
Cena wywoławcza
13 200,00 zł Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek Vat w wysokości 23%
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 235.4 KiB)
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości (PDF, 118.5 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-07-17 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-09-07 09:00:00
Dotyczy
Działka 289 o pow. 0,3479 ha, oznaczona użytkiem RVI (Grunty orne) Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Burmistrza Szprotawy nr 7/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej.
Cena wywoławcza
70 000,00 Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek Vat w wysokości 23%
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
 • Treść ogłoszenia (PDF, 235.4 KiB)
 • Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości (PDF, 118.5 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-01-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-02-11 09:30:00
Dotyczy
„Zbycie/wykup drewna pozyskanego z wycinki, z terenu Powiatu Żagańskiego”
Cena wywoławcza
UWAGA! Kwota zaoferowana przez Kupującego na całość przedmiotu umowy nie może być niższa niż 10.000,00 brutto
Wynik
Negatywny
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty - ZP.271.4.2020 (PDF, 140.5 KiB)
 • Zał. nr 1 - formularz ofertowy - ZP.271.4.2020 (DOC, 34 KiB)
 • Zał. nr 2 - Wykaz Drzew - ZP.271.4.2020 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Zał. nr 3 - wzór umowy - ZP.271.5.2020 (DOC, 74 KiB)
 • Decyzja nr OŚPII.6131.25.2019 (PDF, 389.7 KiB)
 • uniważnienie postępowania - ZP.271.4.2020 (PDF, 38.6 KiB)