ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: II przetarg ustny nieograniczony działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha, TomaszowoDrukuj informację Przetarg numer: II przetarg ustny nieograniczony działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha, Tomaszowo

Szczegóły informacji

Przetarg numer: II przetarg ustny nieograniczony działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha, Tomaszowo

Ogłaszający: STAROSTA ŻAGAŃSKI

Rodzaj: Przetarg Ustny Nieograniczony

Dotyczy: Obręb Tomaszowo gm. Żagań działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, o płaskim ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, intensywnie porośnięta roślinnością trawiastą i dzikimi samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych. Bezpośrednim sąsiedztwem działki są tereny leśne i rolne, w sąsiedztwie znajduje się ponadto nieczynne lotnisko wojskowe. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.

Ogłoszono dnia: 2023-09-07 00:00:00 przez

Data przetargu

2023-10-09 09:00:00

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 105

Księga wieczysta

KW ZG1G/00026075/2 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki

Cena wywoławcza

82 000,00 zł

Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT

Wadium

10 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.10.2023 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Opis

Obręb Tomaszowo gm. Żagań działka nr 1037 o pow. 0,4680 ha, oznaczona użytkiem Bp (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, o płaskim ukształtowaniu i nieregularnym kształcie, intensywnie porośnięta roślinnością trawiastą i dzikimi samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni z płyt betonowych. Bezpośrednim sąsiedztwem działki są tereny leśne i rolne, w sąsiedztwie znajduje się ponadto nieczynne lotnisko wojskowe. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Zgodnie uchwałą nr XXXI/215/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28.09.2009 r. w sprawie uchwalenia MPZP (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z dnia 30.10.2009, poz. 1532 z póź. zm.) działka nr 1037 oznaczona jest jako tereny przemysłu, usług, działalności gospodarczej (72 P, U); tereny dróg publicznych dojazdowych (KD); terenów ciągów pieszo – jezdnych (KX).

Informacje dodatkowe

I przetarg odbył się w dniu 29.08.2023 r., II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 09.10.2023 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 105. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.10.2023 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: - wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, - przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, - zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 04.10.2023 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.). Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Żywiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-07 11:53:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Żywiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-07 11:53:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Żywiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-07 11:53:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
74 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony