ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ LOKALUDrukuj informacjęSprawa: ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ LOKALU

Szczegóły informacji

ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE SAMODZIELNOŚĆ LOKALU

Wydział: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

Ogłoszono dnia: 2018-09-27 10:10:33

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Żagań, Dworcowa 39 Piotr Pietraszkiewicz, Paweł Opala, Justyna Nowak Joanna Rutkowska; Szprotawa, Ul Kościuszki 30 Wiesław Kasprzak Mariusz Wierzbicki

Miejsce załatwienia

Żagań, ul. Dworcowa 39 Szprotawa, ul. Kościuszki 30

Telefon kontaktowy

(068)4775801 Żagań (068)3763836 Szprotawa

Adres e-mail

budownictwo@powiatzaganski.pl

Sposób załatwienia

Załatwienie sprawy następuje po złożeniu stosownego wniosku wraz z załącznikami i wydanie przez tut. organ zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu.
W przypadku braków, wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 

Miejsce odbioru

Żagań, ul. Dworcowa 39 Szprotawa, ul. Kościuszki 30

Wymagane Dokumenty

Dokumenty, które należy dołączyć w przypadku budynku, który istnieje przed dniem 1 stycznia 1995r. 
 1. oświadczenie wnioskodawcy lub dokument potwierdzający istnienie budynku przed dniem 1 stycznia 1995r. 
 2. rzuty odpowiednich kondygnacji budynku wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych, z zamieszczonym oświadczeniem osoby uprawnionej o ich zgodności z aktualnym stanem oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
 3. w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku – szkice sporządzone zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, ze wskazaniem daty sporządzenia, zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu z adnotacją, że lokal spełnia wymogi samodzielnego, wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe 
 4. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
 5. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
 6. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu zaświadczenia o samodzielności lokalu, za każdy lokal objęty wnioskiem – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
Dokumenty, które należy dołączyć w przypadku budynku, który został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 1995r.:
 1. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę budynku w którym znajduje się samodzielny lokal 
 2. rzuty odpowiednich kondygnacji budynku wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych, z zamieszczonym oświadczeniem osoby uprawnionej o ich zgodności z aktualnym stanem oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
 3. w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku – szkice sporządzone zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, ze wskazaniem daty sporządzenia, zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu z adnotacją, że lokal spełnia wymogi samodzielnego, wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe 
 4. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
 5. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
 6. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu zaświadczenia o samodzielności lokalu, za każdy lokal objęty wnioskiem – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
Dokumenty, które należy dołączyć w przypadku istniejącego budynku, dla którego wydano pozwolenie na budowę po dniu 1 stycznia (włącznie) 1995r.:
 1. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę budynku lub zgłoszeniem zamiaru budowy w którym znajduje się samodzielny lokal 
 2. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem pozwolenia na użytkowanie bądź dokumentu potwierdzającego przyjęcia bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku
 3. rzuty odpowiednich kondygnacji budynku wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych, z zamieszczonym oświadczeniem osoby uprawnionej o ich zgodności z aktualnym stanem oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu
 4. w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku – szkice sporządzone zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, ze wskazaniem daty sporządzenia, zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz opis zawierający wyszczególnienie pomieszczeń wchodzących w skład lokalu z adnotacją, że lokal spełnia wymogi samodzielnego, wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe 
 5. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony)
 6. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
 7. dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej z tytułu zaświadczenia o samodzielności lokalu, za każdy lokal objęty wnioskiem – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
 

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
opłata skarbowa z tytułu zaświadczenia o samodzielności lokalu, za każdy lokal objęty wnioskiem – 17 zł (jeżeli jest wymagana zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)
 
opłatę skarbową wnosi się na konto Urzędu Miasta Żagań lub w kasie Urzędu Miasta Żagań oraz w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Żagańskiego.

Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piotr Pietraszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Pietraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-27 10:06:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Pietraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-27 10:10:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Pietraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-09-27 10:10:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony