ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: LIKWIDACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGODrukuj informacjęSprawa: LIKWIDACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Szczegóły informacji

LIKWIDACJA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

Wydział: REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU

Ogłoszono dnia: 2018-02-19 10:26:36

Termin załatwienia

do 1 miesiąca a w sprawie szczególnie skomplikowanej - do dwóch miesięcy

Osoba kontaktowa

Beata Gałązka

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Telefon kontaktowy

684777916

Adres e-mail

b.galazka@powiatzaganski.pl

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku o zawiadomieniu o wszczęciu likwidacji wraz z załącznikami
 
 
Jeżeli członkowie uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni na walnym zebraniu członków Klubu:
 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu,
 2. sporządzić protokół z zebrania,
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu
Uchwała powinna określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji, określając cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu. Może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale 
i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
 
Następnie likwidator: 
 1. pisemnie zawiadamia Starostę o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności;
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa na okres 3 tygodni).
W dalszej kolejności likwidator sporządza:
 1. 1. protokół przekazania dokumentów uczniowskiego klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 2. 2. ustala listę wierzycieli i dłużników;
 3. 3. dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
 4. 4. przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 5. 5. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 6. 6. składa wniosek do Starosty o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji.
Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klub traci osobowość prawną.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Wymagane Dokumenty

do wniosku dołącza się:
 1. protokół Walnego Zebrania, które podjęło uchwałę o likwidacji Klubu,
 2. lista obecności członków na Walnym Zebraniu,
 3. uchwały Walnego Zebrania
Likwidator:  
 1. pisemnie zawiadamia Starostę o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności;
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenia o likwidacji, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa na okres 3 tygodni).
 W dalszej kolejności likwidator sporządza: 
 1. protokół przekazania dokumentów uczniowskiego klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);
 2. ustala listę wierzycieli i dłużników;
 3. dokonuje czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji;
 4. przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 5. sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości stan rachunkowy na początek i koniec likwidacji;
 6. składa wniosek do Starosty o wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji.

Czas realizacji

W terminie do 1 miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lub decyzja o odmowie wpisu.

Opłaty

 • wydanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych –  zwolnione z opłat

Uwagi

Uwagi: 
Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu.
Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2048)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261)
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011 Nr 243, poz. 1449).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Makowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Gałązka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-19 10:18:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-19 10:26:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Gałązka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05 10:11:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony