Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

2024-05-20

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-20

Data wejścia w życie: 2024-05-20

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia i stosowania procedury wewnętrznej dotyczącej realizacji przez Powiat Żagański obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), w związku z art. 86L § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

Treść:

§ 1.
 1. Wprowadza się „Procedurę wewnętrzną raportowania schematów podatkowych w Powiecie Żagańskim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Żagańskiego objętych systemem centralizacji VAT w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały. 
 2. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Żagańskiego , objętych postanowieniami niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 2 do Uchwały
§ 2. W zakresie zadań wykonywanych przez jednostki nieobjęte systemem centralizacji VAT tj.:
 1. Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Żaganiu
 2. Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Żaganiu
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
Realizację obowiązków w zakresie identyfikacji schematów  i przekazywania informacji o schematach podatkowych zapewniają bezpośrednio kierownicy tych jednostek.
 
§ 3
 1. Wykonanie Uchwały powierza się naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Żagańskiego i zobowiązuje się ich do:
  1. Stworzenia wewnętrznych procedur w zakresie identyfikowania innych schematów niż dotyczącym podatku VAT w celu bezpośredniego przekazywania informacji o schematach;
  2. poinformowania podległych pracowników o wejściu w życie Procedury MDR; 
  3. zapoznania pracowników z Procedurą MDR oraz jej załącznikami; 
  4. kontroli przestrzegania przez pracowników wytycznych zawartych w Procedurze MDR oraz jej załącznikach.
 2. Dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Żagańskiego oraz kierowników i pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Żaganiu zobowiązuje się do przestrzegania regulacji określonych w art. 86a – 86o  ustawy Ordynacja podatkowa. 
§ 4  Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Żagańskiego nr 139.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur wewnętrznych dot. Obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żagańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-21 14:57:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-21 15:00:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21 15:00:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)