ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV.1.2024Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV.1.2024

Szczegóły informacji

XLIV.1.2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: 2018-2024

Data podjęcia/podpisania: 2024-03-13

Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

w sprawie zmian budżetu.

Zmienia:

XLII.2.2023

Na podstawie:

art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt  1,2,3, art. 214 pkt.1), art.216, art.217 ust.2 pkt 1, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023  r. poz.1270 z późn. zm.),

Treść:

§ 1.  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów  o kwotę: -2.992.504,00 , jak w załączniku nr  1, w tym:
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę:       - 2.992.504,00 zł
        2.  Planowane dochody  budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą 209.555.021,48 zł, w tym:
- dochody bieżące:            107.045.047,35 zł;
- dochody majątkowe:       102.509.974,13 zł
 
§ 2.  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków  o kwotę:  -2.992.504,00 , jak w załączniku nr  2, w tym:
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę              -2.992.504,00 zł
        2.  Planowane wydatki  budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą 218.262.293,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące:        111.419.030,32 zł;
- wydatki majątkowe:   106.843.263,44 zł
 
§ 3.    Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII.2.2023 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2024, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.
 
§ 4.    § 7 do Uchwały Nr XLII.2.2023 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
            1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.555.644,00 zł.
            2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 161.300,00 zł 
             3.  dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.457.483,00 zł
w tym: - zadania bieżące  –              607.483,00 zł;
            - zadania majątkowe -          850.000,00 zł w tym :
- kwota 170.000,00 zł  rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014 kwota 170.000 zł
- kwota 680.000,00 zł  rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe
w rozdziale 75020 kwota 280.000,00 zł
w rozdziale 80120 kwota 400.000,00 zł,
             4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.297.800,00 zł (rozdz. 71012 wydatki własne)
            5. dochodów i wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 101.500,00 zł w tym wydatki
w rozdziale 90019-   61.500 zł
w rozdziale 60014-    40.000 zł
            6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  w kwocie 23.273.370,85 zł
            7. dochodów i wydatków  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 437.496,00
             8. dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie: 45.087.580,00 zł.
              9. dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 373.193,00 zł w tym:
            - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 303.150,00 zł
            - zadania realizowane  przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej- 3.147,00 zł
            - zadania realizowane  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego – 66.896,00 zł”.
 
§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:
Po stronie dochodów
209 555 021,48
Po stronie przychodów
11 707 272,28
Razem dochody i przychody
221 262 293,76
Po stronie wydatków
218 262 293,76
Po stronie rozchodów
3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody
221 262 293,76
 
§ 6.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.707.272,28 zł .
        2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:
  1. Kwota 650.442,76 zł - Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906).
  2. Kwota 1.877.599,68 zł Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków  pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ( t.j. Dz.U. 2022 poz.505) - (par.905) .
  3. Kwota 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).
  4. Kwota 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931)
 
  § 7.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Powiatu Żagańskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-14 12:47:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Elżbieta Borecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-14 12:49:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Borecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 09:32:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony