ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.271.16.2017

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2017-03-27 23:59:00

Treść:

ZP.271.16.2017                                                                         Żagań, dnia 20 marca 2017 r.
 
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu”
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu” z podziałem na:
CZĘŚĆ I – materiały biurowe – określone w załączniku nr 2
CZĘŚĆ II – materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek - określone w załączniku nr 3
 1. Wykazy w/w materiałów stanowiące załączniki nr 2 i nr 3 są jednocześnie kosztorysami ofertowymi, które należy wypełnić i dołączyć do formularza ofertowego.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
 3. Wykaz i wszelkie materiały dotyczące w/w zadań, w tym wzory druków, znajdują się na stronie internetowej http://www.bip.powiatzaganski.pl/ w zakładce „zamówienia publiczne“     do 30000 euro  – przy postępowaniu dotyczącym w/w dostawy.
 4. Podane w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3 ilości materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie trwania umowy. Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji  w związku z niezrealizowaniem umowy         w ilościach w niej zawartych.
 5. Szczegółowa ilość zamówionych materiałów będzie określona każdorazowo zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego i dostarczana partiami, za które będzie wystawiana faktura.
 6. Wynagrodzenie obejmuje koszt dostawy do siedziby zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem do  pok. nr 115, I piętro.
 7. Ilości wskazane w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o całkowitą realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli.
 8. Wynagrodzenie będzie rozliczane cenami jednostkowymi netto, powiększonymi o obowiązujący podatek VAT i nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
 9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
 10. Przedmiot umowy realizowany będzie  w postaci sukcesywnych dostaw, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego zamówienia.
 11. Wykonawca pokryje koszty naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki / urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu zlecona przez Zamawiającego, a koszty związane z naprawą usterki powstałej w wyniku stosowania dostarczonego materiału eksploatacyjnego ponosi Wykonawca.
 12. Składanie ofert na w/w materiały jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: e.borecka@powiatzaganski.pl bądź faksu na numer                  68 477 -79-20
 13. Do oferty należy dołączyć:
 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wypełniony kosztorys ofertowy (załącznik nr 2 i (lub) 3)
 1. Termin realizacji zadania: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy  (nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2017 r.)
 
Ofertę prosimy dostarczyć w  kopercie/opakowaniu z napisem:  
 „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek “ - do dnia 27 marca 2017 r. do pokoju nr 18 w Starostwie Powiatowym         w Żganiu ul. Dworcowa 39
 
 
Osoba do kontaktu:
- Beata Dubielewska  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. (068) 470 99 76
 
W załączeniu przesyłamy :
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy - wykaz materiałów biurowych
- załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy - wykaz materiałów eksploatacyjnych
- załącznik nr 4 – dokumentacja na stronie,  w tym wzory druków,  www.bip.powiatzaganski.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Rodenko Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rodenko Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 14:44:06
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rodenko Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 14:52:26
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rodenko Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 14:44:12
Artykuł był wyświetlony: 327 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu