Archiwalne zamówienia publiczne - Powiat Żagański
ˆ

Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-18 2018-05-25 23:59:00 Usługi telekomunikacyjne wraz z dostępem do Internetu ZP.271.19.2018 archiwalne
 • zaproszenie do zlożenia oferty - ZP.271.19.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.19.2018 (DOC, 45.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.271.19.2018 (PDF, 203.8 KiB)
2 2018-03-23 2018-03-30 23:59:00 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.271.15.2018 archiwalne
 • zaproszenie do zlożenia oferty - ZP.271.15.2018 (PDF, 794.9 KiB)
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.15.2018 (DOCX, 15.8 KiB)
 • Załązcnik nr 2 kosztorys ofertowy mat. biurowe - ZP.271.15.2018 (XLSX, 32.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 kosztorys ofertowy mat.eksploatacyjne - ZP.271.15.2018 (XLSX, 187.9 KiB)
 • Wzór druku ewidencja przebiegu pojazdu poz. 10 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 27.7 KiB)
 • Wzór druku karta drogowa SM 101 poz. 11 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 322.8 KiB)
 • Wzór druku karta drogowa SM 102 poz. 12 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 274 KiB)
 • Wzór druku kartoteka ilościowo-wartościowa poz. 14 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 39 KiB)
 • Wzór druku kartoteka magazynowa poz. 15 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 79 KiB)
 • Wzór druku OT poz. 16 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 31 KiB)
 • Wzór druku P Magazyn Przyjmie poz. 17 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 187.1 KiB)
 • Wzór druku Polecenie wyjazdu poza granice kraju poz. 19 dla cz. I ZP.271.15.2018 (JPG, 61.9 KiB)
 • Wzór druku Raport dzienny pracy sprzętu poz. 20 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 192.9 KiB)
 • Wzór druku Raport kasowy poz. 7 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 61.9 KiB)
 • Wzór druku Rozchód wewnętrzny poz. 8 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 71.1 KiB)
 • Wzór druku Zamówienie ogólne poz. 21 dla cz. I ZP.271.15.2018 (PDF, 371.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.271.15.2018 (PDF, 342.7 KiB)
3 2018-03-05 2018-03-12 23:59:00 Modernizacja punktu poboru krwi i zaplecza laboratorium w budynku szpitala w Żaganiu ZP.271.12.2018 archiwalne
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.12.2018 (DOC, 29 KiB)
 • załacznik nr 2- harmonogram rzeczowo-finansowy - ZP.271.12.2018 (DOC, 31.5 KiB)
 • PB-rys. 2-ZP.271.12.2018 (PDF, 122.7 KiB)
 • PB-rys. 3-ZP.271.12.2018 (PDF, 131.7 KiB)
 • PB-rys. 4-ZP.271.12.2018 (PDF, 121 KiB)
 • PB-rys. 5-ZP.271.12.2018 (PDF, 122.2 KiB)
 • PB-ZP.271.12.2018 (PDF, 648.1 KiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar budowl. - ZP.271.12.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar- elektr. - ZP.271.12.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar- sanit. - ZP.271.12.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • zaproszenie do zlożenia oferty - ZP.271.12.2018 (PDF, 367.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.271.12.2018 (PDF, 285.4 KiB)
4 2018-02-16 2018-02-22 23:59:00 Usługi telekomunikacyjne - dzierżawa łącza służącego do transmisji danych ZP.271.9.2018 archiwalne
 • Pismo przewodnie - zaproszenie ZP.271.9.2018 (PDF, 896.1 KiB)
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.9.2018 (DOC, 28.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.271.9.2018 (PDF, 254.1 KiB)
5 2018-02-15 2018-02-22 23:59:00 Świadczenie usług pocztowych ZP.271.6.2018 archiwalne
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.6.2018 (DOC, 31 KiB)
 • załacznik nr 1A- formularz cenowy - ZP.271.6.2018 (DOC, 215 KiB)
 • Pismo przewodnie- ZP.271.6.2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • odpowiedź nr 1 ZP.271.6.2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • odpowiedź nr 2 ZP.271.6.2018 (PDF, 694.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.271.6.2018 (PDF, 251.7 KiB)
6 2018-01-25 2018-02-09 15:00:00 Modernizacja punktu poboru krwi i laboratorium w budynku szpitala w Żaganiu ZP.271.3.2018 archiwalne
 • Projekt budowlany opis.271.3.2018 (PDF, 648.1 KiB)
 • PB-rys. 2-ZP.271.3.2018 (PDF, 122.7 KiB)
 • PB-rys. 3-ZP.271.3.2018 (PDF, 131.7 KiB)
 • PB-rys. 4-ZP.271.3.2018 (PDF, 121 KiB)
 • PB-rys. 5-ZP.271.3.2018 (PDF, 122.2 KiB)
 • kosztorys ofertowy branża budowlana - ZP.271.3.2018 (DOC, 429 KiB)
 • kosztorys ofertowy branża sanitarna - ZP.271.3.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • kosztorys ofertowy branża elektryczna - ZP.271.3.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.3.2018 (DOC, 29 KiB)
 • załacznik nr 2- harmonogram rzeczowo-finansowy - ZP.271.3.2018 (DOC, 31.5 KiB)
 • zaproszenie do zlożenia oferty - ZP.271.3.2018 (PDF, 379.4 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.271.3.2018 (PDF, 312.7 KiB)
7 2017-08-11 2017-08-22 23:59:00 Remont dachu w ZSZ w Szprotawie ZP.271.34.2017 archiwalne
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.34.2017 (DOC, 29 KiB)
 • kosztorys ofertowy - ZP.272.34.2017 (PDF, 33.2 KiB)
 • odpowiedź na pytanie ZP.271.34.2017 (PDF, 201.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.271.34.2017 (PDF, 208.9 KiB)
8 2017-08-01 2017-08-07 15:00:00 Remont ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 1042F w m. Siecieborzyce ZP.271.32.2017 archiwalne
 • załacznik nr 2 - kosztorys ofertowy - ZP.271.32.2017 (PDF, 77.2 KiB)
 • zaproszenie do zlożenia oferty - ZP.271.32.2017 (PDF, 215.4 KiB)
 • załacznik nr 1- formularz ofertowy - ZP.271.32.2017 (DOC, 29 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.271.32.2017 (PDF, 180.6 KiB)
9 2017-07-07 2017-07-17 16:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000,00 do km 4+480,00 w miejscowości Bożnów”. ZP.271.30.2017 archiwalne
 • zaproszenie do zlożenia oferty - ZP.271.30.2017 (PDF, 529 KiB)
 • załacznik nr 1 - formularz ofertowy - ZP.271.30.2017 (DOC, 66 KiB)
 • załacznik nr 2 - oświadczenie brak podstaw wykluczenia - ZP.271.30.2017 (DOC, 44 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.271.30.2017 (PDF, 240.1 KiB)
10 2017-06-01 2017-06-20 15:30:00 Wybór Agenta emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Żagańskiego ZP.271.28.2017 archiwalne
 • 2016-sprawozdanie roczne RB - ZP.271.28.2017 (ZIP, 1.2 MiB)
 • 2017-Budżet i WPF - ZP.271.28.2017 (ZIP, 741.8 KiB)
 • I kw. 2017 spr. RB - ZP.271.28.2017 (ZIP, 1.2 MiB)
 • ZP.232.2017 spr.budżet za 2016- ZP.271.28.2017 (ZIP, 1.3 MiB)
 • ZP.248.2017 spr.finansowe za 2016- ZP.271.28.2017 (ZIP, 567.8 KiB)
 • 2007-Powołanie skarbnika- ZP.271.28.2017 (DOCX, 163.8 KiB)
 • 2014-uchwały wybór zarzadu- ZP.271.28.2017 (PDF, 472.4 KiB)
 • 2016-Uchwała rezygnacja Kowczyk Ł- ZP.271.28.2017 (PDF, 13.2 KiB)
 • 2017-Zadłużenie 2017-2024- ZP.271.28.2017 (XLSX, 40.1 KiB)
 • Statut- ZP.271.28.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Uchwała RP XXVI.4.2017 emisja obl.- ZP.271.28.2017 (PDF, 52.5 KiB)
 • uchwała RP XXVI.2.2017 absolutorium za 2016- ZP.271.28.2017 (PDF, 26.3 KiB)
 • uchwała RP XXVI.1.2017-sprawozdanie za 2016- ZP.271.28.2017 (PDF, 14 KiB)
 • Uchwała RP XXV.2.2017- WPF 2017-2024 - ZP.271.28.2017 (DOC, 356 KiB)
 • Uchwała RP XXVI.3.2017- zmiany budżetu - ZP.271.28.2017 (DOC, 198.5 KiB)
 • zaproszenie do złożenia oferty ZP.271.28.2017 (PDF, 270.8 KiB)
 • zalacznik nr 3- formularz ofertowy- ZP.271.28.2017 (DOC, 32 KiB)
 • załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia- ZP.271.28.2017 (DOCX, 25.1 KiB)
 • odp 1 do RC - ZP.271.28.2017 (PDF, 242.7 KiB)
 • odp 2 do RC - ZP.271.28.2017 (PDF, 365.6 KiB)
 • wypełniony formularz klienta-ZP.271.28.2017 (PDF, 722.3 KiB)
 • sprawozdania budżetowe za rok 2015 - ZP.271.28.2017 (ZIP, 615.5 KiB)
 • Spr. roczne z budżetu 2015 - zal. nr 1 (DOC, 7.3 MiB)
 • inf. o stanie mienia - zal. nr 2 - ZP.271.28.2017 (DOC, 164.5 KiB)
 • wykaz inwestycji - ZP.271.28.2017 (XLS, 58 KiB)
 • zal. 3,4,5,6,7,8,9 - dochody, wydatki, przychody za 2015 (XLS, 545.5 KiB)
 • zalacznik nr 1.2 - zmiany Rada i Zarzad Powiatu 2015 (XLS, 76.5 KiB)
 • uchwała 113.2016-przedstawienie spr. za 2015 z wykonania budżetu oraz inf. o stanie mienia (PDF, 358.5 KiB)
 • odp 3 do RC - ZP.271.28.2017 (PDF, 302 KiB)
 • odp 4 do RC - ZP.271.28.2017 (PDF, 203.3 KiB)
 • odp 5 do RC - ZP.271.28.2017 (PDF, 182.6 KiB)
 • Zaświadczenie z ZUS- ZP.271.28.2017 (PDF, 229 KiB)
 • Zaświadczenie z US- ZP.271.28.2017 (PDF, 292.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.271.28.2017 (PDF, 297.5 KiB)
 • OPINIA RIO - ZP.271.28.2017 (PDF, 166.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu