ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-02 2018-10-10 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu w toku
 • SIWZ ZP.272.17.2018 (DOC, 424 KiB)
 • Załącznik 1 a -Specyfikacja techniczna ZP.272.17.2018 (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załącznik 1b -Specyfikacja techniczna ZP.272.17.2018 (DOCX, 50.3 KiB)
 • Załącznik 1 c -Specyfikacja techniczna ZP.272.17.2018 (DOCX, 31.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.17.2018 (PDF, 119.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część I ZP.272.17.2018 (PDF, 106.3 KiB)
 • unieważnienie część II ZP.272.17.2018 (PDF, 45.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część III ZP.272.17.2018 (PDF, 88.8 KiB)
2 2018-09-14 2018-10-01 09:00:00 Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ZP.271.16.2018 rozstrzygnięty
 • kosztorys ofertowy br. elektryczna ZP.272.16.2018 (ZIP, 164.1 KiB)
 • Projekt budowlany br elektryczna ZP.272.16.2018 (ZIP, 5 MiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna ZP.272.16.2018 (ZIP, 155 KiB)
 • Branża budowlana - Architektura ZP.272.16.2018 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Branża budowlana - Inwentaryzacja ZP.272.16.2018 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Branża budowlana - Konstrukcja ZP.272.16.2018 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Branża budowlana - Zagospodarowanie ZP.272.16.2018 (ZIP, 972.5 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana ZP.272.16.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża budowlana ZP.272.16.2018 (DOC, 989 KiB)
 • kosztorys ofertowy instalacje słaboprądowe KO ZP.272.16.2018 (PDF, 95.2 KiB)
 • kosztorys ofertowy instalacje słaboprądowe SSP KO ZP.272.16.2018 (PDF, 59.4 KiB)
 • Projekt budowlany-instalacje słaboprądowe ZP.272.16.2018 (ZIP, 2.2 MiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje słaboprądowe ZP.272.16.2018 (PDF, 665.3 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. sanitarna ZP.272.16.2018 (PDF, 171.1 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. sanitarna przyłącze ZP.272.16.2018 (PDF, 44.7 KiB)
 • Projekt budowlany br sanitarna ZP.272.16.2018 (ZIP, 834.6 KiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna ZP.272.16.2018 (ZIP, 3.5 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.16.2018 (DOC, 534 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.16.2018 (PDF, 211.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty ZP.272.16.2018 (PDF, 829.9 KiB)
3 2018-08-31 2018-09-17 09:00:00 Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć i przystosowanie istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby Poradni Kobiet ZP.272.15.2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.15.2018 (DOC, 516.5 KiB)
 • Projekt budowlany ZP.272.15.2018 (PDF, 268.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br.sanitarna ZP.272.15.2018 (PDF, 728.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana Izba Przyjęć ZP.272.15.2018 (PDF, 39.8 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana Poradnia K ZP.272.15.2018 (PDF, 66 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. elektryczna ZP.272.15.2018 (DOC, 167 KiB)
 • Rys.2 A4 ZP.272.15.2018 (PDF, 149.7 KiB)
 • Rys.3 A3 ZP.272.15.2018 (PDF, 136 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.15.2018 (PDF, 224.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.15.2018 (PDF, 474.9 KiB)
4 2018-07-31 2018-08-16 09:00:00 Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć i przystosowanie istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby Poradni Kobiet ZP.272.13.2018 unieważniony
 • Opis projekt budowlany ZP.272.13.2018 (PDF, 268.9 KiB)
 • Rys.2 A4 ZP.272.13.2018 (PDF, 149.7 KiB)
 • Rys.3 A3 ZP.272.13.2018 (PDF, 136 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana Izba przyjęć ZP.272.13.2018 (PDF, 39.8 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana Poradnia K ZP.272.13.2018 (PDF, 66 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. elektryczna ZP.272.13.2018 (DOC, 167 KiB)
 • kosztorys ofertowy br.sanitarna ZP.272.13.2018 (PDF, 728.9 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.13.2018 (DOC, 513.5 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.13.2018 (PDF, 265.6 KiB)
5 2018-07-24 2018-08-08 09:00:00 Roboty budowlane w ramach realizacji projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie” ZP.272.14.2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.14.2018 (DOC, 1.1 MiB)
 • Rys. ELE 1 ZP.272.14.2018 (PDF, 440.2 KiB)
 • Rys. ELE 2 ZP.272.14.2018 (PDF, 514.2 KiB)
 • Rys. ELE 3 ZP.272.14.2018 (PDF, 185.7 KiB)
 • Rys. IS 1. ZP.272.14.2018 (PDF, 428.3 KiB)
 • Rys. IS 2. ZP.272.14.2018 (PDF, 247.3 KiB)
 • Rys. IS 3. ZP.272.14.2018 (PDF, 531 KiB)
 • Ocena techniczna - inwentaryzacja ZP.272.14.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Opis techniczny- Architektura ZP.272.14.2018 (PDF, 204.6 KiB)
 • Opis techniczny- br. elektryczna ZP.272.14.2018 (PDF, 769.3 KiB)
 • Opis techniczny- konstrukcja ZP.272.14.2018 (PDF, 305.1 KiB)
 • Opis techniczny-sieci słabopradowe ZP.272.14.2018 (PDF, 3.8 MiB)
 • Opis techniczny- br. sanitarna ZP.272.14.2018 (PDF, 326.1 KiB)
 • Pozwolenie na budowę ZP.272.14.2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Rys. A 1. ZP.272.14.2018 (PDF, 341.3 KiB)
 • Rys. A 2. ZP.272.14.2018 (PDF, 265.3 KiB)
 • Rys. I 1. ZP.272.14.2018 (PDF, 307.3 KiB)
 • Rys. IS 4. ZP.272.14.2018 (PDF, 267.7 KiB)
 • Rys. K 1. ZP.272.14.2018 (PDF, 207.5 KiB)
 • Rys. K 2. ZP.272.14.2018 (PDF, 371.3 KiB)
 • Rys. K 3. ZP.272.14.2018 (PDF, 160.1 KiB)
 • Rys. K 4. ZP.272.14.2018 (PDF, 142.3 KiB)
 • Rys. PZT 1. ZP.272.14.2018 (PDF, 4.3 MiB)
 • Rys. T 1. ZP.272.14.2018 (PDF, 257 KiB)
 • Rys. A1 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 799.2 KiB)
 • Rys. C1 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 770.9 KiB)
 • Rys. A2 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 252.6 KiB)
 • Rys.C2 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 479.3 KiB)
 • Rys.K1 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 814.2 KiB)
 • Rys.K2 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 313.6 KiB)
 • Rys.K3 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 318 KiB)
 • Rys.K4 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 384.9 KiB)
 • Rys.K5 sieci słaboprądowe. ZP.272.14.2018 (PDF, 296.4 KiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ZP.272.14.2018 (PDF, 339 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana ZP.272.14.2018 (PDF, 53.5 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. teletechniczna ZP.272.14.2018 (PDF, 54.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana ZP.272.14.2018 (PDF, 138.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. klimatyzacja i wentylacja ZP.272.11.2018 (PDF, 139.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. sanitarna ZP.272.11.2018 (PDF, 163.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.14.2018 (PDF, 308 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.14.2018 (PDF, 241.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.14.2018 (PDF, 711.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.14.2018 (PDF, 2.4 MiB)
6 2018-06-26 2018-07-16 09:00:00 Roboty budowlane w ramach realizacji projektu „Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie” ZP.272.11.2018 unieważniony
 • Ocena techniczna - inwentaryzacja ZP.272.11.2018 (PDF, 2 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.11.2018 (DOC, 1 MiB)
 • Opis techniczny- Architektura ZP.272.11.2018 (PDF, 204.6 KiB)
 • Opis techniczny- br. elektryczna ZP.272.11.2018 (PDF, 769.3 KiB)
 • Opis techniczny- konstrukcja ZP.272.11.2018 (PDF, 305.1 KiB)
 • Opis techniczny- br. sanitarna ZP.272.11.2018 (PDF, 326.1 KiB)
 • Rys. ELE 1 ZP.272.11.2018 (PDF, 440.2 KiB)
 • Rys. ELE 2. ZP.272.11.2018 (PDF, 514.2 KiB)
 • Rys. ELE 3. ZP.272.11.2018 (PDF, 185.7 KiB)
 • Rys. IS 1. ZP.272.11.2018 (PDF, 428.3 KiB)
 • Rys. IS 2. ZP.272.11.2018 (PDF, 247.3 KiB)
 • Rys. IS 3. ZP.272.11.2018 (PDF, 531 KiB)
 • Pozwolenie na budowę ZP.272.11.2018 (PDF, 1.7 MiB)
 • Rys. A 1. ZP.272.11.2018 (PDF, 341.3 KiB)
 • Rys. A 2. ZP.272.11.2018 (PDF, 265.3 KiB)
 • Rys. I 1.. ZP.272.11.2018 (PDF, 307.3 KiB)
 • Rys. IS 4. ZP.272.11.2018 (PDF, 267.7 KiB)
 • Rys. K 1. ZP.272.11.2018 (PDF, 207.5 KiB)
 • Rys. K 2. ZP.272.11.2018 (PDF, 371.3 KiB)
 • Rys. K 3. ZP.272.11.2018 (PDF, 160.1 KiB)
 • Rys. K 4. ZP.272.11.2018 (PDF, 142.3 KiB)
 • Rys. PZT 1. ZP.272.11.2018 (PDF, 4.3 MiB)
 • Rys. T 1. ZP.272.11.2018 (PDF, 257 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana ZP.272.11.2018 (PDF, 53.5 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. elektryczna ZP.272.11.2018 (PDF, 138.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. klimatyzacja i wentylacja ZP.272.11.2018 (PDF, 139.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. sanitarna ZP.272.11.2018 (PDF, 163.5 KiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ZP.272.11.2018 (PDF, 339 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.11.2018 (PDF, 592.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.11.2018 (PDF, 228.4 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.11.2018 (PDF, 303.6 KiB)
7 2018-04-16 2018-05-02 09:00:00 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F – ul. Śląska w Żaganiu ZP.272.10.2018 rozstrzygnięty
 • Decyzja konserwatora - ZP.272.10.2018 (DOCX, 1.5 MiB)
 • Projekt Budowlany-ZP.272.10.2018 (PDF, 404.1 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.10.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • rys.1 Śląska ZP.272.10.2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • rys. 2 przekroje normalne- ZP.272.10.2018 (PDF, 393.5 KiB)
 • ST - Śląska ZP.272.10.2018 (PDF, 1.9 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar budowl. - ZP.272.10.2018 (PDF, 80.9 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.10.2018 (DOC, 524.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.10.2018 (PDF, 217.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.10.2018 (PDF, 464 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.10.2018 (DOC, 221 KiB)
8 2018-04-16 2018-04-25 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.9.2018 rozstrzygnięty
 • załacznik nr 1a - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.9.2018 (DOC, 70 KiB)
 • załacznik nr 1b - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.9.2018 (DOC, 136 KiB)
 • załacznik nr 1c - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.9.2018 (DOC, 79 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.9.2018 (DOC, 470.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.9.2018 (PDF, 269 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 2 ZP.272.9.2018 (PDF, 380.3 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 3 ZP.272.9.2018 (PDF, 665.4 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 4 ZP.272.9.2018 (PDF, 296.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 5 ZP.272.9.2018 (PDF, 275.6 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 6 ZP.272.9.2018 (PDF, 446.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.9.2018 (PDF, 332.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz.I ZP.272.9.2018 (PDF, 645 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz.II ZP.272.9.2018 (PDF, 640.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz.III ZP.272.9.2018 (PDF, 653.9 KiB)
9 2018-03-30 2018-04-16 09:00:00 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F – ul. Śląska w Żaganiu ZP.272.7.2018 rozstrzygnięty
 • PB-ZP.272.7.2018 (PDF, 404.1 KiB)
 • rys. 1 PZT - ZP.272.7.2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • rys.2 - Przekroje normalne ZP.272.7.2018 (PDF, 393.5 KiB)
 • ST - Śląska ZP.272.7.2018 (PDF, 1.9 MiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.7.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja konserwatora - ZP.272.7.2018 (DOCX, 1.5 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar budowl. - ZP.272.7.2018 (PDF, 80.9 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.7.2018 (DOC, 521.5 KiB)
 • odpowiedź nr 1 ZP.271.7.2018 (PDF, 627.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.7.2018 (PDF, 259.6 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.7.2018 (PDF, 256.6 KiB)
10 2018-03-30 2018-04-09 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.8.2018 rozstrzygnięty
 • załacznik nr 1a - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.8.2018 (DOC, 70 KiB)
 • załacznik nr 1b - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.8.2018 (DOC, 136 KiB)
 • załacznik nr 1c - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.8.2018 (DOC, 79 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.8.2018 (DOC, 471 KiB)
 • odpowiedź nr 1 ZP.271.8.2018 (PDF, 300.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.8.2018 (PDF, 276.4 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.8.2018 (PDF, 307.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu