ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-16 2018-05-02 09:00:00 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F – ul. Śląska w Żaganiu ZP.272.10.2018 rozstrzygnięty
 • Decyzja konserwatora - ZP.272.10.2018 (DOCX, 1.5 MiB)
 • Projekt Budowlany-ZP.272.10.2018 (PDF, 404.1 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.10.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • rys.1 Śląska ZP.272.10.2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • rys. 2 przekroje normalne- ZP.272.10.2018 (PDF, 393.5 KiB)
 • ST - Śląska ZP.272.10.2018 (PDF, 1.9 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar budowl. - ZP.272.10.2018 (PDF, 80.9 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.10.2018 (DOC, 524.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.10.2018 (PDF, 217.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.10.2018 (PDF, 464 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.10.2018 (DOC, 221 KiB)
2 2018-04-16 2018-04-25 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.9.2018 rozstrzygnięty
 • załacznik nr 1a - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.9.2018 (DOC, 70 KiB)
 • załacznik nr 1b - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.9.2018 (DOC, 136 KiB)
 • załacznik nr 1c - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.9.2018 (DOC, 79 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.9.2018 (DOC, 470.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.9.2018 (PDF, 269 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 2 ZP.272.9.2018 (PDF, 380.3 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 3 ZP.272.9.2018 (PDF, 665.4 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 4 ZP.272.9.2018 (PDF, 296.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 5 ZP.272.9.2018 (PDF, 275.6 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 6 ZP.272.9.2018 (PDF, 446.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.9.2018 (PDF, 332.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz.I ZP.272.9.2018 (PDF, 645 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz.II ZP.272.9.2018 (PDF, 640.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty cz.III ZP.272.9.2018 (PDF, 653.9 KiB)
3 2018-03-30 2018-04-16 09:00:00 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1075F – ul. Śląska w Żaganiu ZP.272.7.2018 rozstrzygnięty
 • PB-ZP.272.7.2018 (PDF, 404.1 KiB)
 • rys. 1 PZT - ZP.272.7.2018 (PDF, 2.5 MiB)
 • rys.2 - Przekroje normalne ZP.272.7.2018 (PDF, 393.5 KiB)
 • ST - Śląska ZP.272.7.2018 (PDF, 1.9 MiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.7.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja konserwatora - ZP.272.7.2018 (DOCX, 1.5 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar budowl. - ZP.272.7.2018 (PDF, 80.9 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.7.2018 (DOC, 521.5 KiB)
 • odpowiedź nr 1 ZP.271.7.2018 (PDF, 627.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.7.2018 (PDF, 259.6 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.7.2018 (PDF, 256.6 KiB)
4 2018-03-30 2018-04-09 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.8.2018 rozstrzygnięty
 • załacznik nr 1a - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.8.2018 (DOC, 70 KiB)
 • załacznik nr 1b - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.8.2018 (DOC, 136 KiB)
 • załacznik nr 1c - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.8.2018 (DOC, 79 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.8.2018 (DOC, 471 KiB)
 • odpowiedź nr 1 ZP.271.8.2018 (PDF, 300.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.8.2018 (PDF, 276.4 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.8.2018 (PDF, 307.7 KiB)
5 2018-02-19 2018-03-08 09:00:00 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F- ul. Kolejowa w Żaganiu ZP.272.5.2018 rozstrzygnięty
 • Projekt Budowlany-ZP.272.5.2018 (PDF, 243.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.5.2018 (PDF, 87.6 KiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.8 MiB)
 • PZT rys. 1.4 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • PZT rys. 1.5 - ZP.272.5.2018 (PDF, 2.1 MiB)
 • rys. 2 przekroje normalne- ZP.272.5.2018 (PDF, 94.8 KiB)
 • ST -Przebudowa chodników ZP.272.5.2018 (PDF, 1006.1 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.5.2018 (PDF, 2.1 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.5.2018 (DOC, 495 KiB)
 • zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego ZP.272.5.2018 (PDF, 288.7 KiB)
 • załacznik nr 5- harmonogram rzeczowo-finansowy - ZP.272.5.2018 (DOC, 32 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.5.2018 (PDF, 246.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.5.2018 (PDF, 599.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.5.2018 (PDF, 2.7 MiB)
6 2018-02-16 2018-03-05 09:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 4+540 do 5+046 ZP.272.6.2018 rozstrzygnięty
 • Uzgodnienia decyzja konserwatora - ZP.272.6.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja w spr srodowiska - ZP.272.6.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • uzgodniena z Gminą Szprotawa ZP.272.6.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.6.2018 (PDF, 91.9 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.6.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.6.2018 (PDF, 498.3 KiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.6.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.6.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • Przekrój rys.2.1 - Przebudowa ZP.272.6.2018 (PDF, 97.2 KiB)
 • Przekrój rys.2.2 - Przebudowa ZP.272.6.2018 (PDF, 95.8 KiB)
 • Przekrój rys.2.3 - Przebudowa ZP.272.6.2018 (PDF, 94.7 KiB)
 • Przekrój rys.3 - wyspa ZP.272.6.2018 (PDF, 87.9 KiB)
 • Rys.4.1 - studnia ZP.272.6.2018 (PDF, 117.1 KiB)
 • Rys.4.2 - wpust ZP.272.6.2018 (PDF, 88.9 KiB)
 • rys.4.3 skrzynka odpływowa ZP.272.6.2018 (PDF, 105.3 KiB)
 • ST -Przebudowa drogi 1056F ZP.272.6.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.6.2018 (DOC, 494 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.6.2018 (PDF, 223 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.6.2018 (PDF, 443.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.6.2018 (PDF, 2.6 MiB)
7 2018-01-17 2018-02-01 09:00:00 Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1064F- ul. Żelaznej w Żaganiu ZP.272.3.2018 rozstrzygnięty
 • PB - Przebudowa Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 249.8 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.3.2018 (PDF, 2.1 MiB)
 • rys.1A - PZT Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • rys.1B - PZT Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • rys.2 - Przekroje normalne ZP.272.3.2018 (PDF, 80.5 KiB)
 • ST - Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • Uzgodnienie PKP - ZP.272.3.2018 (PDF, 2 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.3.2018 (PDF, 77.6 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.3.2018 (DOC, 492.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.3.2018 (PDF, 292.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.3.2018 (PDF, 623.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.3.2018 (PDF, 2.6 MiB)
8 2018-01-16 2018-01-24 09:00:00 Dostawa materiałów do remontu dróg dla Powiatu Żagańskiego ZP.272.4.2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.4.2018 (DOC, 409 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.4.2018 (PDF, 404.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. I - ZP.272.4.2018 (PDF, 501 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. II - ZP.272.4.2018 (PDF, 631.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. III - ZP.272.4.2018 (PDF, 491.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. IV - ZP.272.4.2018 (PDF, 636.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.4.2018 (DOC, 216.5 KiB)
9 2018-01-11 2018-01-30 09:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540 ZP.272.2.2018 rozstrzygnięty
 • Uzgodnienia decyzja konserwatora - ZP.272.2.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja w spr srodowiska - ZP.272.2.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • Uzgodnienia z Gminą - ZP.272.2.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.2.2018 (PDF, 195 KiB)
 • PB -Remont drogi 1056F ZP.272.2.2018 (PDF, 275.3 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.2.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.2.2018 (PDF, 2 MiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • PZT rys. 1.4 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • PZT rys. 1.5 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • PZT rys. 1.6 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • PZT rys. 1.7 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • PZT rys. 1.8 - ZP.272.2.2018 (PDF, 489.2 KiB)
 • Przekroje rys.2.1 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 94.3 KiB)
 • Przekroje rys.2.2 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 90.3 KiB)
 • Przekroje rys.2.3 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 107 KiB)
 • Przekrój rys.3.1 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 85.8 KiB)
 • Przekrój rys.4.1 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 88.2 KiB)
 • wpust rys.4.2 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 88.6 KiB)
 • Studnia rys.4.3 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 115.5 KiB)
 • skrzynka odpływowa rys.4.4 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 106 KiB)
 • ST - Remont drogi ZP.272.2.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.2.2018 (DOC, 540.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ ZP.272.2.2018 (PDF, 626.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.2.2018 (PDF, 251.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.2.2018 (PDF, 607 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.2.2018 (PDF, 2.6 MiB)
10 2018-01-10 2018-01-25 09:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F odcinek relacji Wiechlice-Cieciszów w km od 4+540 do 5+386 ZP.272.1.2018 rozstrzygnięty
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.1.2018 (PDF, 112.1 KiB)
 • PB - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 257.1 KiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.1.2018 (PDF, 498.3 KiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.1.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.1.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • Przekrój rys.2.1 - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 97.2 KiB)
 • Przekrój rys.2.1 - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 95.8 KiB)
 • Przekrój rys.2.3 - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 94.7 KiB)
 • Rys.2.3 - wyspa ZP.272.1.2018 (PDF, 87.9 KiB)
 • Rys.4.1 - studnia ZP.272.1.2018 (PDF, 117.1 KiB)
 • Rys.4.2 - wpust ZP.272.1.2018 (PDF, 88.9 KiB)
 • Rys.4.2 - skrzynka odpływowa ZP.272.1.2018 (PDF, 105.3 KiB)
 • ST - Przebusowa drogi ZP.272.1.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.1.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja konserwatora - ZP.272.1.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja w spr srodowiska - ZP.272.1.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • Uzgodnienia z Gminą - ZP.272.1.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.1.2018 (DOC, 522 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - ZP.272.1.2018 (DOC, 47 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.1.2018 (PDF, 323.1 KiB)
 • unieważnienie ZP.272.1.2018 (PDF, 245.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu