ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-21 2019-04-01 09:00:00 Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.4.2019 (DOC, 413.5 KiB)
 • odp. do SIWZ1 - ZP.272.4.2019 (PDF, 46.2 KiB)
 • odp. do SIWZ2 - ZP.272.4.2019 (PDF, 50.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert ZP.272.4.2019 (PDF, 37 KiB)
 • Inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.272.4.2019 (PDF, 83.5 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamwienia ZP.272.4.2019 (PDF, 249.6 KiB)
2 2019-02-15 2019-03-04 09:00:00 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4504F – ulica Lubuska w Żaganiu ZP.272.3.2019 rozstrzygnięty
 • Projekt budowlany OT.ZP.272.3.2019 (PDF, 401.7 KiB)
 • Rys. 1 PZT ZP.272.3.2019 (PDF, 2.1 MiB)
 • Rys. 2 przekroje ZP.272.3.2019 (PDF, 136.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ZP.272.3.2019 (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiar ZP.272.3.2019 (PDF, 53 KiB)
 • projekt czasowej organizacji ruchu ZP.272.3.2019 (PDF, 716.2 KiB)
 • Decyzja ZP.272.3.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ ZP.272.3.2019 (DOC, 509 KiB)
 • odp. do SIWZ1 - ZP.272.3.2019 (PDF, 97.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.3.2019 (PDF, 76.7 KiB)
 • Inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej - ZP.272.3.2019 (PDF, 130.8 KiB)
3 2019-01-21 2019-02-01 09:00:00 Dostawa materiałów do remontu dróg dla Powiatu Żagańskiego ZP.272.1.2019 rozstrzygnięty
 • SIWZ ZP.272.1.2019 (DOC, 417.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.1.2019 (PDF, 372.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.1.2019 (PDF, 68.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część II ZP.272.1.2019 (PDF, 110.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część III ZP.272.1.2019 (PDF, 84.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część IV ZP.272.1.2 (PDF, 111.2 KiB)
 • unieważnienie część I ZP.272.1.2019 (PDF, 40.8 KiB)
4 2019-01-16 2019-01-31 09:00:00 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F- ul. Kolejowa w Żaganiu II etap ZP.272.2.2019 rozstrzygnięty
 • Projekt budowlany OT.ZP.272.2.2019 (PDF, 243.4 KiB)
 • projekt czasowej organizacji ruchu ZP.272.2.2019 (PDF, 2.1 MiB)
 • zatwierdzenie projektu czasowej org. ruchu ZP.272.2.2019 (JPG, 783.2 KiB)
 • Rys. 1.1 PZT ZP.272.2.2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Rys. 1.2 PZT ZP.272.2.2019 (PDF, 1.2 MiB)
 • Rys. 1.3 PZT ZP.272.2.2019 (PDF, 1.8 MiB)
 • Rys. 1.4 PZT ZP.272.2.2019 (PDF, 1.6 MiB)
 • Rys. 1.5 PZT ZP.272.2.2019 (PDF, 2.1 MiB)
 • Rys. 2 ZP.272.2.2019 (PDF, 94.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ZP.272.2.2019 (PDF, 1006.1 KiB)
 • Przedmiar ZP.272.2.2019 (PDF, 63.9 KiB)
 • SIWZ ZP.272.2.2019 (DOC, 510 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ 1 ZP.272.2.2019 (PDF, 78.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.2.2019 (PDF, 61.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty ZP.272.2.2019 (PDF, 116.8 KiB)
5 2018-11-22 2018-12-03 09:00:00 „Dostawa mebli i AGD w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” ZP.272.20.2018 unieważniony
 • Załącznik 1 a -Specyfikacja techniczna ZP.272.20.2018 (DOCX, 81 KiB)
 • Załącznik 1 b -Specyfikacja techniczna ZP.272.20.2018 (DOCX, 78.3 KiB)
 • Załącznik 1 c -Specyfikacja techniczna ZP.272.20.2018 (DOCX, 77.3 KiB)
 • SIWZ ZP.272.20.2018 (DOC, 433 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ 1 ZP.272.20.2018 (PDF, 60.3 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ ZMIENIONY ZP.272.20.2018 (DOC, 57 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.20.2018 (PDF, 48.6 KiB)
 • unieważnienie ZP.272.20.2018 (PDF, 47.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie ZP.272.20.2018 (PDF, 204.6 KiB)
6 2018-11-07 2018-11-15 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego i RTV oraz dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ZP.272.19.2018 rozstrzygnięty
 • Załącznik 1 a -Specyfikacja techniczna ZP.272.19.2018 (DOCX, 31.7 KiB)
 • Załącznik 1 b -Specyfikacja techniczna ZP.272.19.2018 (DOCX, 30.9 KiB)
 • Załącznik 1 c -Specyfikacja techniczna ZP.272.19.2018 (DOCX, 27.7 KiB)
 • Załącznik 1 d -Specyfikacja techniczna ZP.272.19.2018 (DOCX, 23.3 KiB)
 • Załącznik 1 e -Specyfikacja techniczna ZP.272.19.2018 (DOCX, 24.6 KiB)
 • SIWZ ZP.272.19.2018 (DOC, 400 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.19.2018 (PDF, 86.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.19.2018 (PDF, 91.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.19.2018 skorygowana (PDF, 86.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część V ZP.272.19.2018 (PDF, 116.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część IV ZP.272.19.2018 (PDF, 95 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część I ZP.272.19.2018 (PDF, 91.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część II ZP.272.19.2018 (PDF, 105.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część III ZP.272.19.2018 (PDF, 89.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.19.2018 (PDF, 470.4 KiB)
7 2018-10-15 2018-10-25 09:00:00 Zakup wyposażenia wraz z montażem w ramach realizacji projektu Przebudowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie ZP.272.18.2018 rozstrzygnięty
 • Załącznik 1 a -Specyfikacja techniczna ZP.272.18.2018 (DOCX, 683 KiB)
 • Załącznik 1 b -Specyfikacja techniczna ZP.272.18.2018 (DOCX, 615.9 KiB)
 • Załącznik 1 c -Specyfikacja techniczna ZP.272.18.2018 (DOCX, 481.1 KiB)
 • Załącznik 1 d -Specyfikacja techniczna ZP.272.18.2018 (DOCX, 45 KiB)
 • Załącznik 1 e -Specyfikacja techniczna ZP.272.18.2018 (DOCX, 18.6 KiB)
 • rzut projektu ZP.271.18.2018 (PDF, 256.7 KiB)
 • SIWZ ZP.272.18.2018 (DOC, 666.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 1 ZP.272.18.2018 (PDF, 285.7 KiB)
 • Sprostowanie do SIWZ 2 ZP.272.18.2018 (PDF, 43 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 2 ZP.272.18.2018 (PDF, 55.9 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ 3 ZP.272.18.2018 (PDF, 86.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 110.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część I ZP.272.18.2018 (PDF, 106.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część II ZP.272.18.2018 (PDF, 145.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część III ZP.272.18.2018 (PDF, 123.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część IV ZP.272.18.2018 (PDF, 91.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część V ZP.272.18.2018 (PDF, 110.8 KiB)
 • Informacja o ponownym wyborze oferty cz. II ZP.272.18.2018 (PDF, 131.6 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.18.2018 (PDF, 513.8 KiB)
8 2018-10-02 2018-10-10 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu rozstrzygnięty
 • SIWZ ZP.272.17.2018 (DOC, 424 KiB)
 • Załącznik 1 a -Specyfikacja techniczna ZP.272.17.2018 (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załącznik 1b -Specyfikacja techniczna ZP.272.17.2018 (DOCX, 50.3 KiB)
 • Załącznik 1 c -Specyfikacja techniczna ZP.272.17.2018 (DOCX, 31.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.17.2018 (PDF, 119.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część I ZP.272.17.2018 (PDF, 106.3 KiB)
 • unieważnienie część II ZP.272.17.2018 (PDF, 45.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty Część III ZP.272.17.2018 (PDF, 88.8 KiB)
9 2018-09-14 2018-10-01 09:00:00 Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ZP.271.16.2018 rozstrzygnięty
 • kosztorys ofertowy br. elektryczna ZP.272.16.2018 (ZIP, 164.1 KiB)
 • Projekt budowlany br elektryczna ZP.272.16.2018 (ZIP, 5 MiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna ZP.272.16.2018 (ZIP, 155 KiB)
 • Branża budowlana - Architektura ZP.272.16.2018 (ZIP, 1.8 MiB)
 • Branża budowlana - Inwentaryzacja ZP.272.16.2018 (ZIP, 1.4 MiB)
 • Branża budowlana - Konstrukcja ZP.272.16.2018 (ZIP, 1.2 MiB)
 • Branża budowlana - Zagospodarowanie ZP.272.16.2018 (ZIP, 972.5 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana ZP.272.16.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża budowlana ZP.272.16.2018 (DOC, 989 KiB)
 • kosztorys ofertowy instalacje słaboprądowe KO ZP.272.16.2018 (PDF, 95.2 KiB)
 • kosztorys ofertowy instalacje słaboprądowe SSP KO ZP.272.16.2018 (PDF, 59.4 KiB)
 • Projekt budowlany-instalacje słaboprądowe ZP.272.16.2018 (ZIP, 2.2 MiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje słaboprądowe ZP.272.16.2018 (PDF, 665.3 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. sanitarna ZP.272.16.2018 (PDF, 171.1 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. sanitarna przyłącze ZP.272.16.2018 (PDF, 44.7 KiB)
 • Projekt budowlany br sanitarna ZP.272.16.2018 (ZIP, 834.6 KiB)
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna ZP.272.16.2018 (ZIP, 3.5 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.16.2018 (DOC, 534 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert ZP.272.16.2018 (PDF, 211.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty ZP.272.16.2018 (PDF, 829.9 KiB)
10 2018-08-31 2018-09-17 09:00:00 Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć i przystosowanie istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby Poradni Kobiet ZP.272.15.2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.15.2018 (DOC, 516.5 KiB)
 • Projekt budowlany ZP.272.15.2018 (PDF, 268.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br.sanitarna ZP.272.15.2018 (PDF, 728.9 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana Izba Przyjęć ZP.272.15.2018 (PDF, 39.8 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. budowlana Poradnia K ZP.272.15.2018 (PDF, 66 KiB)
 • kosztorys ofertowy br. elektryczna ZP.272.15.2018 (DOC, 167 KiB)
 • Rys.2 A4 ZP.272.15.2018 (PDF, 149.7 KiB)
 • Rys.3 A3 ZP.272.15.2018 (PDF, 136 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.15.2018 (PDF, 224.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.15.2018 (PDF, 474.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu