ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-02-19 2018-03-08 09:00:00 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F- ul. Kolejowa w Żaganiu ZP.272.5.2018 w toku
 • Projekt Budowlany-ZP.272.5.2018 (PDF, 243.4 KiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.5.2018 (PDF, 87.6 KiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.8 MiB)
 • PZT rys. 1.4 - ZP.272.5.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • PZT rys. 1.5 - ZP.272.5.2018 (PDF, 2.1 MiB)
 • rys. 2 przekroje normalne- ZP.272.5.2018 (PDF, 94.8 KiB)
 • ST -Przebudowa chodników ZP.272.5.2018 (PDF, 1006.1 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.5.2018 (PDF, 2.1 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.5.2018 (DOC, 495 KiB)
 • zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego ZP.272.5.2018 (PDF, 288.7 KiB)
 • załacznik nr 5- harmonogram rzeczowo-finansowy - ZP.272.5.2018 (DOC, 32 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.5.2018 (PDF, 246.6 KiB)
2 2018-02-16 2018-03-05 09:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F w km od 4+540 do 5+046 ZP.272.6.2018 w toku
 • Uzgodnienia decyzja konserwatora - ZP.272.6.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja w spr srodowiska - ZP.272.6.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • uzgodniena z Gminą Szprotawa ZP.272.6.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.6.2018 (PDF, 91.9 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.6.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.6.2018 (PDF, 498.3 KiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.6.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.6.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • Przekrój rys.2.1 - Przebudowa ZP.272.6.2018 (PDF, 97.2 KiB)
 • Przekrój rys.2.2 - Przebudowa ZP.272.6.2018 (PDF, 95.8 KiB)
 • Przekrój rys.2.3 - Przebudowa ZP.272.6.2018 (PDF, 94.7 KiB)
 • Przekrój rys.3 - wyspa ZP.272.6.2018 (PDF, 87.9 KiB)
 • Rys.4.1 - studnia ZP.272.6.2018 (PDF, 117.1 KiB)
 • Rys.4.2 - wpust ZP.272.6.2018 (PDF, 88.9 KiB)
 • rys.4.3 skrzynka odpływowa ZP.272.6.2018 (PDF, 105.3 KiB)
 • ST -Przebudowa drogi 1056F ZP.272.6.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.6.2018 (DOC, 494 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.6.2018 (PDF, 223 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.6.2018 (PDF, 443.6 KiB)
3 2018-01-17 2018-02-01 09:00:00 Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 1064F- ul. Żelaznej w Żaganiu ZP.272.3.2018 rozstrzygnięty
 • PB - Przebudowa Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 249.8 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.3.2018 (PDF, 2.1 MiB)
 • rys.1A - PZT Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • rys.1B - PZT Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • rys.2 - Przekroje normalne ZP.272.3.2018 (PDF, 80.5 KiB)
 • ST - Żelazna ZP.272.3.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • Uzgodnienie PKP - ZP.272.3.2018 (PDF, 2 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.3.2018 (PDF, 77.6 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.3.2018 (DOC, 492.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.3.2018 (PDF, 292.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.3.2018 (PDF, 623.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.3.2018 (PDF, 2.6 MiB)
4 2018-01-16 2018-01-24 09:00:00 Dostawa materiałów do remontu dróg dla Powiatu Żagańskiego ZP.272.4.2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.4.2018 (DOC, 409 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.4.2018 (PDF, 404.6 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. I - ZP.272.4.2018 (PDF, 501 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. II - ZP.272.4.2018 (PDF, 631.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. III - ZP.272.4.2018 (PDF, 491.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty Cz. IV - ZP.272.4.2018 (PDF, 636.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.4.2018 (DOC, 216.5 KiB)
5 2018-01-11 2018-01-30 09:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1056F w km od 0+000 do 4+540 ZP.272.2.2018 rozstrzygnięty
 • Uzgodnienia decyzja konserwatora - ZP.272.2.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja w spr srodowiska - ZP.272.2.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • Uzgodnienia z Gminą - ZP.272.2.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.2.2018 (PDF, 195 KiB)
 • PB -Remont drogi 1056F ZP.272.2.2018 (PDF, 275.3 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.2.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.2.2018 (PDF, 2 MiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • PZT rys. 1.4 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.4 MiB)
 • PZT rys. 1.5 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • PZT rys. 1.6 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • PZT rys. 1.7 - ZP.272.2.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • PZT rys. 1.8 - ZP.272.2.2018 (PDF, 489.2 KiB)
 • Przekroje rys.2.1 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 94.3 KiB)
 • Przekroje rys.2.2 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 90.3 KiB)
 • Przekroje rys.2.3 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 107 KiB)
 • Przekrój rys.3.1 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 85.8 KiB)
 • Przekrój rys.4.1 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 88.2 KiB)
 • wpust rys.4.2 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 88.6 KiB)
 • Studnia rys.4.3 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 115.5 KiB)
 • skrzynka odpływowa rys.4.4 - Remont ZP.272.2.2018 (PDF, 106 KiB)
 • ST - Remont drogi ZP.272.2.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.2.2018 (DOC, 540.5 KiB)
 • odpowiedź do SIWZ ZP.272.2.2018 (PDF, 626.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.2.2018 (PDF, 251.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty ZP.272.2.2018 (PDF, 607 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.2.2018 (PDF, 2.6 MiB)
6 2018-01-10 2018-01-25 09:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1056F odcinek relacji Wiechlice-Cieciszów w km od 4+540 do 5+386 ZP.272.1.2018 rozstrzygnięty
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.1.2018 (PDF, 112.1 KiB)
 • PB - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 257.1 KiB)
 • PZT rys. 1.1 - ZP.272.1.2018 (PDF, 498.3 KiB)
 • PZT rys. 1.2 - ZP.272.1.2018 (PDF, 1.3 MiB)
 • PZT rys. 1.3 - ZP.272.1.2018 (PDF, 1.6 MiB)
 • Przekrój rys.2.1 - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 97.2 KiB)
 • Przekrój rys.2.1 - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 95.8 KiB)
 • Przekrój rys.2.3 - Przebudowa ZP.272.1.2018 (PDF, 94.7 KiB)
 • Rys.2.3 - wyspa ZP.272.1.2018 (PDF, 87.9 KiB)
 • Rys.4.1 - studnia ZP.272.1.2018 (PDF, 117.1 KiB)
 • Rys.4.2 - wpust ZP.272.1.2018 (PDF, 88.9 KiB)
 • Rys.4.2 - skrzynka odpływowa ZP.272.1.2018 (PDF, 105.3 KiB)
 • ST - Przebusowa drogi ZP.272.1.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.1.2018 (PDF, 2.4 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja konserwatora - ZP.272.1.2018 (PDF, 2 MiB)
 • Uzgodnienia decyzja w spr srodowiska - ZP.272.1.2018 (PDF, 3.4 MiB)
 • Uzgodnienia z Gminą - ZP.272.1.2018 (PDF, 2.2 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.1.2018 (DOC, 522 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - ZP.272.1.2018 (DOC, 47 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.1.2018 (PDF, 323.1 KiB)
 • unieważnienie ZP.272.1.2018 (PDF, 245.6 KiB)
7 2017-11-24 2017-12-04 09:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.22.2017 rozstrzygnięty
 • załacznik nr 1a - opis przedm. zam., specyf. techn. -ZP.272.22.2017 (DOCX, 30.6 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.22.2017 (DOC, 397 KiB)
 • odpowiedź nr 1 do SIWZ ZP.271.22.2017 (PDF, 262.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.22.2017 (PDF, 653.2 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.272.22.2017 (PDF, 699.4 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.22.2017 (PDF, 1.3 MiB)
8 2017-11-22 2017-12-07 09:00:00 Modernizacja odwodnienia dróg powiatowych i gminnych w miejscowości Bożnów ZP.272.21.2017 rozstrzygnięty
 • Dokumentacja techniczna opis ZP.272.21.2017 (PDF, 630.6 KiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.21.2017 (PDF, 67.1 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna - ZP.272.21.2017 (PDF, 973.7 KiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu - ZP.272.21.2017 (DOC, 31.5 KiB)
 • SIWZ - ZP.272.21.2017 (DOC, 521 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.21.2017 (PDF, 246.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.272.21.2017 (PDF, 490.3 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.21.2017 (PDF, 2.6 MiB)
9 2017-11-16 2017-11-24 09:00:00 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.18.2017 rozstrzygnięty
 • SIWZ - ZP.272.18.2017 (DOC, 488 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.22.2017 (PDF, 251.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty - ZP.272.18.2017 (PDF, 609 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.272.18.2017 (PDF, 2 MiB)
10 2017-11-07 2017-11-22 09:00:00 Przebudowa mostu na rzece Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej ZP.272.20.2017 rozstrzygnięty
 • PB-rys. 02-ZP.272.20.2017 (PDF, 3.3 MiB)
 • PB-rys. 03-ZP.272.20.2017 (PDF, 1.9 MiB)
 • PB-rys. 04-ZP.272.20.2017 (PDF, 1.2 MiB)
 • PB-rys. 05-ZP.272.20.2017 (PDF, 2.9 MiB)
 • kosztorys ofertowy, przedmiar - ZP.272.20.2017 (XLS, 84.5 KiB)
 • OPINIE - org. ruchu - ZP.272.20.2017 (PDF, 1.9 MiB)
 • Projekt Wykonawczy - ZP.272.20.2017 (PDF, 444.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna - ZP.272.20.2017 (PDF, 5.7 MiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu-TOR-cz. I - ZP.272.20.2017 (PDF, 10.8 MiB)
 • PB- 01-ZP.272.20.2017 (PDF, 35 MiB)
 • proj.Czas.Org.Ruchu-TOR-cz. II - ZP.272.20.2017 (PDF, 7.6 MiB)
 • PW załączniki - ZP.272.20.2017 (ZIP, 2.8 MiB)
 • SIWZ - ZP.272.20.2017 (DOC, 531.5 KiB)
 • odpowiedź nr 1 do SIWZ ZP.271.20.2017 (PDF, 303.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - ZP.272.20.2017 (PDF, 269.5 KiB)
 • uniważniene postępowania - ZP.272.20.2017 (PDF, 267.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu