ˆ

Strona główna

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Tworzenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) oraz cyfryzacja zasobu w powiecie żagańskim. ZP.271.20.2019

Szczegóły informacji

Tworzenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) oraz cyfryzacja zasobu w powiecie żagańskim. ZP.271.20.2019

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-17 23:59:00

Treść:

ZP.271.20.2019                                                                                 Żagań, dnia 10 kwietnia 2019 r
 
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
 
Tworzenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) oraz cyfryzacja zasobu w powiecie żagańskim.
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Przedmiotem zamówienia jest tworzenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) oraz cyfryzacja zasobu w powiecie żagańskim.
 
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do OPZ.
 
 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się wykonaniem  minimum 1  usługi  polegającej na  utworzeniu bazy BDOT500 oraz utworzeniu powiatowej bazy GESUT o wartości łącznie nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w usług łącznie w jednym zadaniu, bądź każde zadanie oddzielnie. (wypełnić załącznik nr 2 do niniejszego pisma)
 
 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał minimum 3 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, tj. zrealizowały minimum jedną usługę polegającą na tworzeniu i aktualizacji bazy GESUT
  i BDOT500, w tym  1 osoby z uprawnieniami zawodowymi,
    w zakresie określonym w art. 43
  pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne, w tym wskazanie która osoba będzie pełniła funkcje kierownika robót, (wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego pisma)
 
 1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał minimum jedną osobę uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia z wykształceniem informatycznym, posiadającą, co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie. (wypełnić załącznik nr 3 do niniejszego pisma)
 
 1. Termin realizacji umowy:  do 31 października 2019 r.
 
 
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem „Baza Geodezyjna BDOT500, GESUT” na adres Zamawiającego ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, pok. nr 18 do dnia  17 kwietnia 2019r.       
 
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl
 
Osoba do kontaktu:
-Anastazja Irska – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. (068) 477 58 10
 
 
W załączeniu przesyłamy :
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- załącznik nr 2 – Wykaz usług
- załącznik nr 3 – Wykaz osób
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Rodenko Data wytworzenia informacji: 2019-04-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rodenko Data wprowadzenia do BIP 2019-04-10 11:38:48
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rodenko Data udostępnienia informacji: 2019-04-10 12:32:22
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Rodenko Data ostatniej zmiany: 2019-04-10 12:32:22
Artykuł był wyświetlony: 82 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu