ˆ

Strona główna

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Żagańskiego ZP.271.29.2018

Szczegóły informacji

Wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Żagańskiego ZP.271.29.2018

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: USŁUGI

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2018-10-25 23:59:00

Treść:

ZP.271.29.2018                                                                                Żagań, 10 października 2018 r.
 
 
Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.
Wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Żagańskiego
 
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 emisja obligacji komunalnych dla Powiatu Żagańskiego w IV kwartale 2018 r. do (10.11.2018 r.).
 1. Powiat Żagański wyemituje 1 500 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną
kwotę 1 500.000,00 zł (słownie: jeden miliony pięćset tysięcy złotych).
 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
 2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:
 1. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000 zł
3 . Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
 1. seria A18              o wartości     750.000 zł,
 2. seria B18              o wartości     750.000 zł,
4. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.
5. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
6. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Żagańskiego.
7. Wykup obligacji nastąpi:
 1. Obligacje serii A18 o wartości      750.000 zł, zostaną wykupione w 2023 r.(obligacje 5 letnie)
 2. Obligacje serii B18 o wartości      750.000 zł, zostaną wykupione w 2024 r.(obligacje 6 letnie)
8. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
9. Jeżeli data wykupu obligacji przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
10. Dopuszcza się możliwość nabycia przez emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu umorzenia.
11. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy bazowej (WIBOR 6M) i marży, ustalonej w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień kolejnego okresu odsetkowego.
 2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 3. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
 5. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji
12. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z  dochodów własnych Powiatu Żagańskiego lub z przychodów w latach 2018-2024.
13. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.
III. Termin realizacji zamówienia: do 12 listopada 2018 r.
 
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem: Wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla powiatu Żagańskiego
do dnia 25 października 2018 r. do pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
- lub faxem na nr:  68 477-79-20 (podpisany dokument)
Osoba do kontaktu:
- Elżbieta Bielecka – Skarbnik Powiatu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00
 tel. 68 477 79 50

W załączeniu przesyłamy :
-  załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Borecka Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Bielecka Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 12:54:48
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Boracka Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 15:22:37
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Boracka Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 14:56:17
Artykuł był wyświetlony: 209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu