ˆ

Strona główna

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa ROUTERA w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” dla Dostawy dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu (ZSTiL) ZP.271.24.2017

Szczegóły informacji

Dostawa ROUTERA w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” dla Dostawy dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu (ZSTiL) ZP.271.24.2017

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

Zamawiający: POWIAT ŻAGAŃSKI

Termin składania ofert / wniosków: 2017-05-26 15:00:00

Treść:

Powiat Żagański zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn: Dostawa ROUTERA w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” dla Dostawy dla Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych w Żaganiu (ZSTiL)
 
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lub używanego/refabrykowanego routera w ilości 8 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmioty zamówienia muszą być dostarczone zgodnie z zapisami w załączniku.
 3. W cenie należy uwzględnić ewentualne koszty dostawy wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami transportu.
 4. Dostawa dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu (ZSTiL) ul. Pomorska 7
 5. Wymagany okres gwarancji min 12 miesięcy.
 6. Termin płatności do 14 dni od dnia wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego, na rachunek wskazany w fakturze/rachunku Wykonawcy.
 7. Zamawiający informuje, że router zostanie zakupiony przez Powiat Żagański, jako organ nadzorujący, celem przekazania bezpłatnie placówce oświatowej, która wykorzysta je do celów związanych z działalnością dydaktyczną.
 8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do dostarczenia przedmiotu umowy.
 9. Zamawiający wyznaczy termin i wskaże miejsce dostarczenia przedmiotu umowy zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.
 10. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, przez Wykonawcę w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce w stanie nienaruszonym, za uszkodzenie sprzętu podczas dostawy odpowiada Wykonawca.
 11. Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpi do odbioru przedmiotu umowy poprzez weryfikację ilościową oraz weryfikację zgodności parametrów technicznych.
 12. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego, który będzie stanowić podstawę wystawienia faktury/rachunku.
 
 1. Termin realizacji zadania: w okresie do 19 czerwca 2017 r.
 
Ofertę prosimy dostarczyć w kopercie/opakowaniu z napisem: „Dostawa ROUTERA w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” do dnia 26 maja 2017 r. w pokoju nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:
- elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl (podpisany skan dokumentu)
- lub faxem na nr:  68 477-79-20 (podpisany dokument)
 
Osoba do kontaktu:
- Dorota Pytel – Inspektor w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 68 477-79-05
 
 
W załączeniu przesyłamy :
- załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna / opis przedmiotu zamówienia + oświadczenie
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy
 
UWAGA!
ZAMAWIAJĄCY W DNIU 24.05.2017 R. ZAMIEŚCIŁ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO NINIEJSZEGO ROZEZNANIA CENOWEGO ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
 Znak sprawy: ZP.271.24.2017                                                 Żagań, dnia 6 czerwca 2017 r.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania cenowego na zadanie pod nazwą
„Dostawa ROUTERA w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” dla Dostawy dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu (ZSTiL)”
 
UZASADNIENIE
Instytucja Zarządzająca, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Nowoczesnej Edukacji EFS w Zielonej Górze nie wyraził zgody na zakup używanego routera, gdyż w wykazie pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazano, iż router musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Rodenko Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Rodenko Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 10:32:32
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Rodenko Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 10:41:27
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Boracka Data ostatniej zmiany: 2017-06-06 13:43:00
Artykuł był wyświetlony: 282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu