ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
1 2017-05-23 00:00:00 2017-06-28 10:00:00 Obręb Gorzupia gmina Żagań, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 34 m2 wykorzystywanym na kurnik. Budynek wybudowany 1935 r. w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku słaby. Widoczne ubytki tynku oraz pęknięcia ścian. Działka znajduje się w obrębie uzbrojenia w sieć energetyczną i wodociągową. 2 500,00 zł Brak wyniku
 • Treść ogłoszenia (PDF, 149.6 KiB)
2 2017-03-31 00:00:00 2017-05-08 10:30:00 nieruchomość gruntowa niezabudowana kształtem zbliżona do trapezu o konfiguracji płaskiej. Działka przylega do pobocza drogi publicznej i jest obniżona w stosunku do niej o ok. 2,5-3 m. Obręb Kartowice gmina Szprotawa dz. 223/1 o pow. 0,2374 ha stanowiąca użytek R IIIa (grunty orne klasy IIIa) Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren położony jest w strefie rozwoju dominującej funkcji usług. 7 500,00 zł Negatywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 149.6 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 186 KiB)
3 2017-03-15 00:00:00 2017-04-21 10:00:00 Udział 1/6 w działce nr 1207/7 o pow. 0,0163 ha, ZG1G/00044995/9 Brak obciążeń i brak jest hipoteki dla zbywanego udziału. Obciążenia, ograniczenia i hipoteka zostały ustanowione w Księdze wieczystej na udziale 1/3 stanowiącej współwłasność Sun-D-Yan. Nieruchomość jest przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. W stosunku do nieruchomości zostanie wygaszony w udziale 1/6 trwały zarząd niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. 2560,00zł Do ceny nabycia udziału 1/6 działki 1207/7 należy doliczyć podatek Vat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Brak wyniku
 • Treść ogłoszenia (PDF, 154.9 KiB)
 • Lista osób zakwalifikowanych do przetargu (PDF, 173.5 KiB)
4 2017-03-31 00:00:00 2017-04-14 11:00:00 Dzierżawa na okres do 30 września 2019 r w celu wykonywania na niej działalności rolniczej Dz. nr 37/6 – 1,85 ha Dz. nr 37/7 – 4,35 ha Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 703,00 zł Postąpienie wynosi 20,00 zł. Pozytywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 153.8 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 188.4 KiB)
5 2017-03-31 00:00:00 2017-04-14 10:40:00 Dzierżawa na okres do 30 września 2019 r w celu wykonywania na niej działalności rolniczej Dz. nr 20/6 – 0,68 ha Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 130,00 zł Postąpienie wynosi 20,00 zł. Pozytywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 153.8 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 124.8 KiB)
6 2017-03-31 00:00:00 2017-04-14 10:20:00 Dzierżawa na okres do 30 września 2019 r w celu wykonywania na niej działalności rolniczej: Dz. nr 4/2 – 2,70 ha Dz. nr 4/4 – 2,00 ha pomniejszona o użytek 0,33 ha stanowiącego las Dz. nr 4/6 – 2,49 ha Dz. nr 8 – 1,07 ha Dz. nr 9 – 1,30 ha Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 1 385,00 zł Postąpienie wynosi 20,00 zł. Pozytywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 153.8 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 127.6 KiB)
7 2017-03-31 00:00:00 2017-04-14 10:00:00 Dzierżawa na okres do 30 września 2019 r w celu wykonywania na niej działalności rolniczej Dz nr 1/3 – 1,96 ha Dz. nr 337/2 – 2,93 ha Dz. nr 341/1 – 1,70 ha Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 885,00 zł Postąpienie wynosi 20,00 zł Pozytywny
 • Treść ogłoszenia (PDF, 153.8 KiB)
 • Informacja o wyniku przetargu (PDF, 126.8 KiB)
8 2017-01-05 00:00:00 2017-01-27 11:00:00 1. Przedmiotem przetargu jest Lokal użytkowy o pow. 14,87 m2 z możliwością zagospodarowania go na cele biurowo-usługowe, wyposażony w energię elektryczną i centralne ogrzewanie położony na parterze budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie posadowionym na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 494/1 dla której prowadzona jest Księga wieczysta o nr ZG1G/00052260/7. Działka położona jest na terenie dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa” uchwalonej przez Radę miejska w Szprotawie w dniu 13 września 2013 r. uchwałą nr XLIV/327/2013, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Cenę wywoławczą czynszu miesięcznego ustala się w wysokości – 500,00 zł – stawka wyjściowa do licytacji Brak wyniku
 • Treść ogłoszenia (PDF, 75.2 KiB)
9 2016-11-14 00:00:00 2016-12-16 10:30:00 nieruchomość gruntowa niezabudowana kształtem zbliżona do trapezu o konfiguracji płaskiej. Działka 223/1 o pow. 0,2374 ha stanowiąca użytek R IIIa (grunty orne klasy IIIa) przylega do pobocza drogi publicznej i jest obniżona w stosunku do niej o ok. 2,5-3 m. 7 500,00 zł Brak wyniku
 • Treść ogłoszenia (PDF, 149.4 KiB)
10 2016-11-14 00:00:00 2016-12-16 10:00:00 Obręb 0002 miasta Szprotawa ul. Podgórna, nieruchomość gruntowa niezabudowana kształtem zbliżona do prostokąta porośnięta samosiejkami drzew i krzewów z dostępem do drogi publicznej. Teren działki o dużym spadku w kierunku rowu, w sąsiedztwie którego konfiguracja działki jest plaska (teren podmokły), działka nr. 269 o pow. 0,2507 ha stanowiąca użytek Ps III (Pastwisko klasy III) 7 900,00 zł Brak wyniku
 • Treść ogłoszenia (PDF, 151.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu