ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. 223/1 o pow. 0,2374 ha, Kartowice g.Szprotawa

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. 223/1 o pow. 0,2374 ha, Kartowice g.Szprotawa

Ogłaszający: STAROSTA ŻAGAŃSKI

Rodzaj: Przetarg Ustny Nieograniczony

Dotyczy: nieruchomość gruntowa niezabudowana kształtem zbliżona do trapezu o konfiguracji płaskiej. Działka przylega do pobocza drogi publicznej i jest obniżona w stosunku do niej o ok. 2,5-3 m. Obręb Kartowice gmina Szprotawa dz. 223/1 o pow. 0,2374 ha stanowiąca użytek R IIIa (grunty orne klasy IIIa) Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren położony jest w strefie rozwoju dominującej funkcji usług.

Ogłoszono dnia: 2017-03-31 00:00:00 przez Tomasz Makowski

Data przetargu

2017-05-08 10:30:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100

Księga wieczysta

KW ZG1G/00038071/1
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości

Cena wywoławcza

7 500,00 zł

Wadium

500,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.05.2017 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

STAROSTA ŻAGAŃSKI DZIAŁAJĄC W IMIENIU SKARBU PAŃSTWA na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016.2147 ze zm.) Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa I Przetarg odbył się 28.10.2016 r. II Przetarg odbył się 16.12.2016 r. Trzeci przetarg odbędzie się 08.05.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.05.2017 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) mogły składać wnioski do dnia 31.08.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 04.05.2017 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetagu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami musza wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 Nr 167 poz. 1758). Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05 lub 068 452 82 17. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2017-03-31 07:57:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-03-31 08:00:25
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-05-16 12:59:49
Artykuł był wyświetlony: 505 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu