ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca drogę dojazdową oznaczona użytkiem Bp, miasto Żagań,

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca drogę dojazdową oznaczona użytkiem Bp, miasto Żagań,

Ogłaszający: ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

Rodzaj: Przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Udział 1/6 w działce nr 1207/7 o pow. 0,0163 ha, ZG1G/00044995/9 Brak obciążeń i brak jest hipoteki dla zbywanego udziału. Obciążenia, ograniczenia i hipoteka zostały ustanowione w Księdze wieczystej na udziale 1/3 stanowiącej współwłasność Sun-D-Yan. Nieruchomość jest przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. W stosunku do nieruchomości zostanie wygaszony w udziale 1/6 trwały zarząd niezwłocznie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.

Ogłoszono dnia: 2017-03-15 00:00:00 przez Anna Kudyba

Data przetargu

2017-04-21 10:00:00

Miejsce

siedziba Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100

Cena wywoławcza

2560,00zł
Do ceny nabycia udziału 1/6 działki 1207/7 należy doliczyć podatek Vat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Wadium

500,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.04.2017 r w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

Położona w Obrębie 0002 miasta Żagań przy ul. Górnej. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca drogę dojazdową oznaczona użytkiem Bp jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Działka spełnia funkcję drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do drogi publicznej użytkownikom działek sąsiednich.

Informacje dodatkowe

Niniejszy przetarg jest przetargiem ustnym ograniczonym do współwłaścicieli działki oraz właścicieli działek sąsiednich nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości w celu umożliwienia poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległych. Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) mogły składać wnioski do dnia 27.02.2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetagu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudyba Data wytworzenia informacji: 2017-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2017-03-15 13:44:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-03-15 13:47:39
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 14:21:10
Artykuł był wyświetlony: 439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu