ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: I przetarg ustny nieograniczony, działka 19 o pow. 0,36 ha, Czyżówek, gm. Iłowa

Szczegóły informacji

Przetarg numer: I przetarg ustny nieograniczony, działka 19 o pow. 0,36 ha, Czyżówek, gm. Iłowa

Ogłaszający: STAROSTA ŻAGAŃSKI

Rodzaj: Przetarg Ustny Nieograniczony

Dotyczy: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, 19 o pow. 0,36 ha stanowiąca użytek R VI (0,22 ha) oraz Br-RVI (0,14 ha)

Ogłoszono dnia: 2018-05-24 00:00:00 przez Anna Kudyba

Data przetargu

2018-06-28 10:00:00

Miejsce

Siedziba Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100.

Księga wieczysta

KW ZG1G/00059643/5
Brak obciążeń i zobowiązań dotyczących zbywanej nieruchomości

Cena wywoławcza

60 000,00 zł

Wadium

6 000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.06.2018 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Opis

Obręb Czyżówek gmina Iłowa, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 89,74 m2 (powierzchnia zabudowy114 m2) i budynkami gospodarczymi (łączna powierzchnia zabudowy b. gospodarczych 185m2). Budynki wybudowane przed 1945 r. w technologii tradycyjnej w złym stanie technicznym. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki o nachyleniu ok. 5o ze spadkiem w stronę drogi. Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego gmina nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze określanym jako tereny zabudowy wsi.

Informacje dodatkowe

Przetarg odbędzie się 28.06.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.06.2018 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 25.06.2018 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami musza wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 Nr 167 poz. 1758). Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05. Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; ww.monitorurzedowy.pl;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudyba Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 15:44:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 15:45:58
Osoba, która zmieniła informację: Maciej Gęsigóra Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 10:11:27
Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu