ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ROBÓT BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKI

Wydział: WYDZIAŁ ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BUDOWNICTWA Z FILIĄ W SZPROTAWIE

Ogłoszono dnia: 2016-04-06 09:40:45

Termin załatwienia

Rozpoczęcie robót objętych zgłoszeniem może nastąpić jeżeli organ w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu.

Osoba kontaktowa

Żagań, Dworcowa 39 Piotr Pietraszkiewicz Paweł Opala ;Szprotawa, Ul Kościuszki 30 Wiesław Kasprzak Mariusz Wierzbicki

Miejsce załatwienia

Żagań, ul. Dworcowa 39 Szprotawa, ul. Kościuszki 30


 


--------------------------------------------------------------------------


REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ ORAZ ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘOd 1 stycznia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została uruchomiona wyszukiwarka publiczna
wyszukiwarka.gunb.gov.pl
umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

 

Dane z rejestrów są jawne. Dostęp do nich jest powszechny i bezpłatny. Upubliczniane są tylko te informacje, które dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń budowy składanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej po 1 stycznia 2016 r. oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie. 

 

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku wyszukiwarka publiczna systemu RWDZ została zintegrowana z systemem Geoportal. Uruchomiony dodatkowy mechanizm pozwala na wyszukiwanie lub wskazywanie lokalizacji miejsc na mapie (dane pochodzące z systemu Geoportal) i dla konkretnych wskazań umożliwia pobieranie z systemu RWDZ właściwych informacji o postępowaniach dotyczących zamierzeń budowlanych. Prezentowane informacje obejmują dane wprowadzone do systemu RWDZ od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Telefon kontaktowy

(068) 4775801 Żagań, (068) 3763836 Szprotawa

Adres e-mail

budownictwo@powiatzaganski.pl

Sposób załatwienia

Wymagania i procedura:
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. 
Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2,
  2. w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki
  3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami
  4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  5. do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy – Prawo budowlane, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 Prawa budowlanego, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  6. w zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub  terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
 

Miejsce odbioru

Żagań, ul. Dworcowa 39, parter, pokój nr 1
Szprotawa, ul. Kościuszki 30, I piętro, pokój nr 1
 

Czas realizacji

Rozpoczęcie robót objętych zgłoszeniem może nastąpić jeżeli organ w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu

Opłaty

Według ustawy o opłacie skarbowej
Opłatę skarbową należy dokonywać na konto Gminy Żagań o Statusie Miejskim, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań
66 1090 2558 0000 0006 4000 0100
lub w kasie Starostwa Powiatowego w Żaganiu lub w kasie Urzędu Miasta Żaga
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Pietraszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2016-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Pietraszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2016-04-06 09:31:40
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2016-04-06 09:40:45
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-01-11 10:20:01
Artykuł był wyświetlony: 7802 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu