ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-16 Ogłoszenie w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 292.2017 Obowiązujący
2 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Żagańskim w 2018 roku. 295.2017 Obowiązujący
3 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szprotawie wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Szprotawie wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie. XXVIII.14.2017 Obowiązujący
4 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie przy ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa. XXVIII.13.2017 Obowiązujący
5 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Żaganiu wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Żaganiu wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu. XXVIII.12.2017 Obowiązujący
6 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu XXVIII.11.2017 Obowiązujący
7 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w Branżową Szkołę I Stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej. XXVIII.10.2017 Obowiązujący
8 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. XXVIII.9.2017 Obowiązujący
9 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Gen. Władysława Andersa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu. XXVIII.8.2017 Obowiązujący
10 2017-10-06 Uchwały Rady Powiatu stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. XXVIII.7.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu