ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2019. II.16.2018 Obowiązujący
2 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. II.9.2018 Obowiązujący
3 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. II.10.2018 Obowiązujący
4 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Żagańskiego, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. II.15.2018 Obowiązujący
5 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024. II.14.2018 Obowiązujący
6 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu zmian budżetu II.13.2018 Obowiązujący
7 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu zmiany uchwały Nr II.18.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ustalania diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróżny służbowych II.12.2018 Obowiązujący
8 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2022 II.11.2018 Obowiązujący
9 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska II.8.2018 Obowiązujący
10 2018-12-05 Uchwały Rady Powiatu powołania Komisji Gospodarki i Infrastruktury II.7.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu