ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-03 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 26.2018 Obowiązujący
2 2018-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu przedstawienia sprawozdania za 2017 rok z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia. 333.2018 Obowiązujący
3 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024 338.2018 Obowiązujący
4 2018-03-28 Uchwały Zarządu Powiatu zmian budżetu 335.2018 Obowiązujący
5 2018-03-22 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa 21.2018 Obowiązujący
6 2018-03-20 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa 20.2018 Obowiązujący
7 2018-03-09 Uchwały Rady Powiatu określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2018r. XXXIII.10.2018 Obowiązujący
8 2018-03-09 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. XXXIII.9.2018 Obowiązujący
9 2018-03-09 Uchwały Rady Powiatu udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana chrzciciela w Chichach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego XXXIII.8.2018 Obowiązujący
10 2018-03-09 Uchwały Rady Powiatu udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego XXXIII.7.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu