ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-12 Zarządzenie Starosty Żagańskiego w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Obrębie Stary Żagań gm. Żagań przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej 60.2018 Obowiązujący
2 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. XXXVI.10.2018 Obowiązujący
3 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć XXXVI.9.2018 Obowiązujący
4 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia działki XXXVI.8.2018 Obowiązujący
5 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu uchwalenia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie żagańskim na lata 2018 – 2022" XXXVI.7.2018 Obowiązujący
6 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Nr z XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018r w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. XXXVI.6.2018 Obowiązujący
7 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego. XXXVI.5.2018 Obowiązujący
8 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024. XXXVI.4.2018 Obowiązujący
9 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu zmian budżetu XXXVI.3.2018 Obowiązujący
10 2018-09-26 Uchwały Rady Powiatu emisji obligacji powiatowych XXXVI.2.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu