ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIII.8.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-03-09

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-09

Tytuł aktu:

udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana chrzciciela w Chichach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego

Na podstawie:

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2187z późn. zmianami ) oraz § 10 ust. 1 pkt 6 uchwały Nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad  udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 2.10.2015r. poz.1738), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1.  Udziela się dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana chrzciciela w Chichach w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem  tysięcy złotych)  na zadanie „Badania i prace konserwatorsko-restauratorskie przy gotyckim, kamiennym portalu (XIII/XIVw.) eksponowanym w południowej elewacji nawy kościoła w Witkowie. ".
§ 2.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2018 rok.
§ 3.  Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia oraz sposób kontroli wykonanego zadania określa Nr IX.4.2015 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 2.10.2015r. poz.1738)
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-19 10:00:13
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-03-19 10:00:27
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 10:00:27
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu