ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV.1.2018

Szczegóły informacji

XXXV.1.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-07-11

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-11

Tytuł aktu:

zmian budżetu

Na podstawie:

art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.2017 r. poz.1868 z późn.zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt  1,2,3,4 art. 214 pkt 1, 2 art. 217 ust 1, art. 259 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017 r. poz.2077), uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów  o kwotę:  +159.177,00 złjak w załączniku nr  1. w tym:
- zmiana dochodów bieżących o kwotę:           +114.177,00 zł;
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę:      +  45.000,00 zł
2. Planowane dochody  budżetu na rok 2018po zmianach wynoszą 82.669.877,00 zł w tym:
- dochody bieżące:          73.576.724,00 zł;
- dochody majątkowe:      9.093.153,00 zł
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków  o kwotę:  +159.177,00 złjak w załączniku nr 2.  w tym:
- zmiana wydatków bieżących o kwotę:              +114.177,00 zł;
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę:         +  45.000,00 zł
2. Planowane wydatki  budżetu na rok 2018po zmianach wynoszą 85.796.808,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące:      73.414.598,00 zł;
- wydatki majątkowe:    12.382.210,00 zł
§ 3. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIX.2.2017 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2018, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIX.2.2017 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2018, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:
Po stronie dochodów
82 669 877,00
Po stronie przychodów
6 176 931,00
Razem dochody i przychody
88 846 808,00
Po stronie wydatków
85 796 808,00
Po stronie rozchodów
3 050 000,00
Razem wydatki i rozchody
88 846 808,00
§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.126.931 zł  i pokryty zostanie:
a) przychodami z wolnych środków w kwocie      -   3.126.931 zł;
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.                                              
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu