ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: 362.2018

Szczegóły informacji

362.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-07-09

Data podjęcia/podpisania: 2018-07-09

Tytuł aktu:

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Na podstawie:

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 2 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)  oraz art. 6 ust.1 pkt 1  Uchwały Nr XXIX.8.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017, poz.2718)  uchwala się co następuje:
 

Treść:

§ 1.
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu żagańskiego w 2018  roku w zakresie  promocji i ochrony zdrowia.
§ 2.
Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i  Rozwoju. 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu