ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX.15.2017

Szczegóły informacji

XXIX.15.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-12-12

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-12

Tytuł aktu:

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żagańskiego na 2018 rok

Na podstawie:

§ 14 ust. 1 Statutu Powiatu Żagańskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 18 lipca 2012 roku poz. 1455), uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1.  Zatwierdza się plan pracy Rady Powiatu Żagańskiego o poniższej treści:
Lp.
Termin
Tematyka posiedzeń
Odpowiedzialny za
przygotowanie
Podstawa prawna
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
 
 
I kwartał 2018 r.
Rozpatrzenie informacji rocznej w zakresie:
Zarząd Powiatu.
 
1. Realizacji zadań przez PCPR w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
art. 16a ust.4 i art. 112 ust. 12 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (do 30.04. br.)
2. Stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Komendant Powiatowy Policji.
 art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r.  o Policji. 
3. Stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
art.12 pkt. 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art.14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o państwowej straży pożarnej
2.
II kwartał 2018 r.
Rozpatrzenie informacji rocznej w zakresie:
Zarząd Powiatu.
 
1. Realizacji programu współpracy organizacji pozarządowych z powiatem.
Sekretarz Powiatu.
art. 5a ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( do 31.05. br.)
2. Stanu bezrobocia w powiecie i funkcjonowania PUP w Żaganiu.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
 
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Komisja Rewizyjna
art.12 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
art. 267, art. 270, art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych.
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3.
III kwartał 2018 r.
Rozpatrzenie informacji rocznej w zakresie:
Zarząd Powiatu
 
1. Stanu bezpieczeństwa i zagrożeń sanitarnych.
Powiatowy Inspektor Sanitarny
art.12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2.  Funkcjonowania  i zabezpieczeniu opieki medycznej w powiecie (Program Ochrony Zdrowia)
Dyrektor 105 Szpitala,          Sekretarz Powiatu
 
Analiza realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
Zarząd Powiatu
Naczelnicy Wydziałów
Skarbnik Powiatu
art. 266 ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
4.
IV kwartał 2018 r.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(do 31.10 br.)
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa
 
Przewodniczący Rady, Starosta,
Wojewoda,
Urząd Skarbowy
art.25c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(do 30.10 br.)
Uchwalenie budżetu Powiatu na 2019 r.
Zarząd Powiatu
Skarbnik Powiatu
Komisje Rady
art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 ze zm.)
Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady z działalności Komisji.
Przewodniczący Komisji stałych
§ 53 ust. 3 Statutu Powiatu Żagańskiego
Zatwierdzenie planu kontroli na 2019 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żagańskiego
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej
§  39 ust. 4 Statutu Powiatu Żagańskiego (do 31.12.2017 r.)
Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2019 r.
Przewodniczący
Komisji.
§ 53 ust. 2 Statutu Powiatu Żagańskiego
Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2019 r.
Przewodniczący Rady.
Zarząd Powiatu.
§ 14 ust. 2 Statutu Powiatu Żagańskiego
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Żagańskiego.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Rada Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 13:09:29
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 13:09:39
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 13:09:39
Artykuł był wyświetlony: 196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu