ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: 281.2017

Szczegóły informacji

281.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-08-21

Data podjęcia/podpisania: 2017-08-21

Tytuł aktu:

w sprawie: wyznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016.814.j.t. z późn.zm.), art. 25 b, art. 28, art. 35 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t z późn.zm.), uchwały nr XXVII.6.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego, uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. Wyznacza się do zbycia w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Powiatu Żagańskiego położoną w obrębie 0001 miasta  Iłowa przy ul. Ogrodowej oznaczonej ewidencyjnie nr działki:
- 494/19 o pow. 0,2675 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/20 o pow. 0,1475 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/21 o pow. 0,1956 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/22 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/23 o pow. 0,1208 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/24 o pow. 0,1838 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/25 o pow. 0,1718 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/26 o pow. 0,1670 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/27 o pow. 0,1368 ha 
- 494/29 o pow. 0,1371 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/30 o pow. 0,1450 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/31 o pow. 0,2119 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha 
- 494/32 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, o których mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 281..2017
Zarządu Powiatu Żagańskiego  z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Lp.
Położenie i opis nieruchomości
Oznaczenie wg katastru nieruchomości
Księga wieczysta
Przeznaczenie w planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
Wartość nieruchomości
1
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/19 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do nieregularnego czworokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/19 o pow. 0,2675 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
 
 
 
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
w stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i zostanie założona nowa Księga wieczysta dla nieruchomości.
Brak innych obciążeń i zobowiązań dla nieruchomości objętej przedmiotem sprzedaży.
 
 
 
 
 
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i zostanie założona nowa Księga wieczysta dla nieruchomości.
Brak innych obciążeń i zobowiązań dla nieruchomości objętej przedmiotem sprzedaży.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/19:
-  38 570,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
2
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/20 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/20 o pow. 0,1475 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/20:
-  23 500,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
3
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/21 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/21 o pow. 0,1956 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/21:
-  37 120,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
4
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/22 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/22 o pow. 0,1201 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/22
-  24 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
5
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/23 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/23 o pow. 0,1208 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/23:
-  24 160,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
6
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/24 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/24 o pow. 0,1838 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/24:
-  34 890,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
7
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/25 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/25 o pow. 0,1718 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/25:
-  32 600,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
8
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/26 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/26 o pow. 0,1670 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/26:
-  31 700,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
9
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/27 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość znajduje się w obrębie uzbrojenia w sieć wodociągowa i elektryczną.
Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej.
494/27 o pow. 0,1368 ha
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i zostanie założona nowa Księga wieczysta dla nieruchomości.
Brak innych obciążeń i zobowiązań dla nieruchomości objętej przedmiotem sprzedaży
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 26/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/27:
29 100,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
 
10
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/29 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/29 o pow. 0,1371 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 25/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/29:
27 420,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/30 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/30 o pow. 0,1450 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
KW ZG1G/00013973/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu i zostanie założona nowa Księga wieczysta dla nieruchomości.
Brak innych obciążeń i zobowiązań dla nieruchomości objętej przedmiotem sprzedaży
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Iłowa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Iłowej w dniu 29.03.2017 r. uchwałą nr 260/7/XXXV/17 działka położona jest
na terenie w części oznaczonej symbolem MU jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy produkcyjnej oraz usługowej.
Dla nieruchomości przed jej podziałem dla działki 494/16 była wydana przez Burmistrza Iłowej decyzja nr 40/2016 o warunkach zabudowy dla Inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną
Wartość działki 494/30:
-  29 000,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
12
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/31 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do prostokąta, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/31 o pow. 0,2119 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/31:
-  39 160,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
13
Obręb 0001  miasta Iłowa, ul. Ogrodowa
Działka 494/32 stanowi nieruchomość gruntową niezabudowana zbliżoną kształtem do trapezu, o konfiguracji płaskiej, umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Dojazd do drogi publicznej zapewniony będzie przez działkę oznaczona nr 494/28 stanowiącą drogę wewnętrzną.
494/32 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/13 w działce nr 494/28 o pow. 0,2916 ha
 
Wartość działki 494/32:
-  30 650,00 zł do której zostanie doliczony podatek Vat
Udział 1/13 w działce 494/28 wynosi 3073,85 zł
do której zostanie doliczony podatek Vat
 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U.2016.2147 j.t.) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Osoby w/w korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w/w wykazie.
Wykaz wywieszono:      dnia 22.08.2017
Wykaz zdjęto      :            dnia .....................
Wykaz sporządziła:         Anna Kudyba

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2017-08-22 07:54:38
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-08-22 07:55:44
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-08-22 07:55:44
Artykuł był wyświetlony: 346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu