ˆ

Dane osobowe w Urzędzie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 12:59:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, tel: 68 68 477 79 01, mail:
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu możliwy jest pod adresem email (adres email):  
 3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w calu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit.,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U.2017.1868 t.j. z dnia 2017.10.09
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy w której zostały zebrane i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140).
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaną sprawą lub po jej realizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji Państwa sprawy, a niepodanie danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, żądanie ich usunięcia w trakcie realizacji sprawy, będzie skutkowało niemożnością załatwienia Państwa sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Makowski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 12:59:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 12:59:22
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 12:59:22
Artykuł był wyświetlony: 986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu