ˆ

Wybory 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA Nr 1/2018 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻAGANIU z dnia 12 września 2018 r. o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 15:33:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do wiadomości publicznej skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żaganiu.
Przewodniczący: Mirosława Bożena Krzywicka
 1. Zastępca Przewodniczącego: Patrycja Elżbieta Janik-Rzepka
Członkowie:
 1. Wojciech Dumin
 2. Krystyna Zalepa-Gruszczyńska
 3. Anna Bożena Kudyba
 4. Olga Barbara Łabuz-Woźniak
 5. Dorota Łosyk
 6. Anna Emilia Orman
 7. Joanna Rutkowska
 8. Agnieszka Słowik
Siedziba Komisji:
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
Ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
Tel. 68 4777923
Pok. 6
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Powiatu Żagańskiego, będą prowadzone w następujących terminach:
 1. 13.09.2018 r. (czwartek)              w godzinach od 10⁰⁰ do 16⁰⁰
 2. 14.09.2018 r. (piątek)                  w godzinach od 10⁰⁰ do 16⁰⁰
 3. 15.09.2018 r. (sobota)                 w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰
 4. 17.09.2018 r. (poniedziałek)         w godzinach od  9⁰⁰ do 24⁰⁰
Przewodniczący Komisji
/-/ Mirosława Krzywicka
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: PKW w Żaganiu Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: PKW w Żaganiu Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 15:33:42
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 15:42:07
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 15:42:07
Artykuł był wyświetlony: 1088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-27 15:59:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
 
 
            Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 71, poz. 936), uchwałą XXXII/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 58, poz. 809) oraz uchwałą Nr XXXIII.9.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę XLV/17/2002 z dania 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2018 poz. 687) podaje się do publicznej wiadomości: numery i granice okręgów wyborczych, liczbę wybieranych radnych oraz siedzibę powiatowej komisji wyborczej – w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Numer okręgu
Granica okręgu
Liczba wybieranych radnych
1
Miasto Żagań
6
2
Miasto Gozdnica
Gmina Iłowa
Gmina Wymiarki
3
3
Gmina Żagań
Gmina Brzeźnica
3
4
Gmina Szprotawa
Gmina Małomice
Gmina Niegosławice
7
           
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego
w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, pok. 6, tel. 68 477 79 23
 
 
STAROSTA
/-/ Henryk Janowicz
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Makowski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-27 15:59:23
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 15:59:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-08-27 16:00:37
Artykuł był wyświetlony: 1952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wzory informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu - uchwała PKW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-22 09:32:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Makowski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 09:32:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 09:33:27
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 09:33:27
Artykuł był wyświetlony: 1432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacje dla Komitetów Wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 08:42:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
link do strony pkw.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Makowski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 08:42:46
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 08:42:51
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 08:42:51
Artykuł był wyświetlony: 1518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kalendarz wyborczy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 08:30:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 
Data ogłoszenia: 2018-08-14
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 1561

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Makowski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 08:30:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 08:32:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 08:33:28
Artykuł był wyświetlony: 1524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na Urzędników Wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-23 13:48:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady rekrutacji
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której mają zamiar wykonywać funkcję urzędnika wyborczego.
 
Zgłoszenie
Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla gminy, w której mają zamiar wykonywać funkcję urzędnika wyborczego.
"Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2018 r."
 
Wymagania
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI POZYTYWNE
1. urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać wyłącznie pracownik urzędów obsługujących:
organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
2. urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego).
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – PRZESŁANKI NEGATYWNE
1. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
2. urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego);
3. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu (art. 191b § 2 Kodeksu wyborczego);
4. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego);
5. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).
WYMAGANIA DODATKOWE
Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów/referendów ogólnopolskich, wyborów/referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo w zatrudnieniu.
 
Zakres obowiązków
1. Do zadań urzędników wyborczych zgodnie z art. 191e § 1 Kodeksu wyborczego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności:
1) przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych;
2) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych;
4) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym;
5) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 41a § 1 i art. 52 § 7 i 7a;
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą, komisarza wyborczego.
 
Wynagrodzenie
Urzędnikowi wyborczemu za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5 (art. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego).
Kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.
Wynagrodzenie przysługuje urzędnikowi wyborczemu za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 kwoty ustalonej zgodnie z art. 191e § 3 Kodeksu wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.
Ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnikowi w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4473,55 zł za miesiąc pracy.
W uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu ustalanej proporcjonalnie kwoty, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Krajowe Biuro Wyborcze Data wytworzenia informacji: 2018-03-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krajowe Biuro Wyborcze Data wprowadzenia do BIP 2018-03-23 13:48:05
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-03-23 13:57:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 13:57:19
Artykuł był wyświetlony: 2095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu