ˆ

Pojazdy usunięte z drogi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-04-21 13:35:18 Informacja ogłoszona dnia 2017-04-21 13:38:37 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 130a ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128) umieszcza się na wyznaczonym przez Starostę Żagańskiego parkingu strzeżonym, do czasu uiszczenia przez właściciela pojazdu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.
 
Odwołania od dyspozycji usunięcia pojazdu lub zastrzeżenia co do okoliczności stanowiących podstawę jej wydania należy kierować do podmiotu, który wydał dyspozycję.
 
Odbiór pojazdu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony możliwy jest po uzyskaniu zezwolenia  wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska, osoba dowodząca akcją ratowniczą) oraz po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
 2. Opłaty naliczane są w drodze decyzji Starosty Żagańskiego, według stawek ustalonych uchwałą nr X.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego.
 3. Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Nr konta bankowego Starostwa:
95 1020 5402 0000 0202 0336 8032
 1. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na wskazany parking strzeżony w celu odbioru pojazdu.
 2. Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub pokwitowaniu o zatrzymanym dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym).
 3. Warunkiem odbioru pojazdu jest okazanie:
  1. zezwolenia na odbiór pojazdu,
  2. dowodu zapłaty kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu,
  3. dokumentu tożsamości,
  4. dokumentu upoważniającego do używania pojazdu
Lokalizacja parkingu strzeżonego
 
Auto-Diesel Mechanika Pojazdowa
Mieczysław Drang
u. Żagańska 63a
68-120 Iłowa
Tabele opłat
 1. Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.
L.p.
Rodzaj pojazdu
Opłata za usunięcie pojazdu
(w złotych)
Opłata za przechowywanie pojazdu. Stawka za każdą rozpoczętą dobę (w złotych)
1.
Rower lub motorower
100,00
15,00
2.
Motocykl
200,00
22,00
3.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
440,00
33,00
4.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t
550,00
45,00
5.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t
780,00
65,00
6.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t
1150,00
120,00
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1400,00
180,00
 
 1. Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia.
L.p.
Rodzaj pojazdu
Opłata (w złotych)
1.
Rower lub motorower
80,00
2.
Motocykl
160,00
3.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
350,00
4.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t
440,00
5.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t
620,00
6.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t
900,00
7.
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne
1000,00
 
Zgodnie z treścią art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela pojazdu, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
 1. kierowała nim osoba:
  1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie jego usuwania ustaną przyczyny usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu, o których mowa powyżej, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia zobowiązany jest właściciel pojazdu.
 
Pojazd może być również przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2017-04-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Głowacz Data wprowadzenia do BIP 2017-04-21 13:35:18
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2017-04-21 13:38:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2017-11-16 09:42:44
Artykuł był wyświetlony: 424 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu