ˆ

Terminy Sesji i posiedzeń Komisji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XXXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-20 11:09:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 26 września 2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji:
1) Nr XXXIV.2018 z dnia 28 maja 2018 roku,
2) Nr XXXV.2018 z dnia 11 lipca 2018 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego,
    2) emisji obligacji powiatowych,
    3) zmian budżetu,
    4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024,
    5) zmiany uchwały Nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego,
    6) zmiany uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
    7) uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie żagańskim na lata 2018 – 2022,
    8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia działki.
       5. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-09-20 11:09:09
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-09-20 11:09:33
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 11:09:33
Artykuł był wyświetlony: 115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-09 11:11:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 11 lipca  2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany Uchwały Nr I.6.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.
        w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu
        Żagańskiego,
    2) zmian budżetu,
    3) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
        Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi
        Żagańskiemu w 2018 r.
4. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-09 11:11:26
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-07-09 11:11:48
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-07-09 11:11:48
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 08:00:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15.30
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 4. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 5. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 6. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 28 maja 2018 roku w tym:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2017 rok
, oraz
- w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2017 rok.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Świątek Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryka Świątek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 08:00:12
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 08:00:28
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 08:00:28
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 10:42:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 28 maja 2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji:
1) Nr XXXI.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku,
2) Nr XXXII.2018 z dnia 2 marca 2018 roku,
3) Nr XXXIII.2018 z dnia 9 marca 2018 roku.
         4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność    pożytku publicznego w roku 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2017 rok,
2) udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2017 rok,
3) zmian budżetu,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w  2018 r,
 6) powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2018 roku,
 7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w  Zielonej Górze.
7. Interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na interpelacje.
       9. Informacje i oświadczenia.
      10. Wnioski.
      11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 10:42:15
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 10:46:30
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 10:46:30
Artykuł był wyświetlony: 370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 13:55:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 9 marca 2018 r. godz. 1000. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmian budżetu
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024.
    3) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP
w Żaganiu pl. Klasztorny 2, na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego
    4) udzielenia dotacji celowej dla Pani Ewy Gac zamieszkałej ul. Sasankowa 10, 72-003 Dobra na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
     5) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Marii Magdaleny
w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 25; 68-113 Brzeźnica na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
6) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
w Dzietrzychowicach  na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
7) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego
8) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana chrzciciela w Chichach na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego
    9) zmiany uchwały Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r.
  10) określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2018 r.
       7. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 13:55:02
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 13:55:14
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 13:55:14
Artykuł był wyświetlony: 608 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-27 12:31:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 2 marca 2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie przez wnioskodawców założeń uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
4. Wystąpienie przedstawiciela społeczności SOSW w Żaganiu na temat założeń uchwały
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
5. Dyskusja nad uchwałą w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
       7. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 12:31:48
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 12:32:01
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 12:32:01
Artykuł był wyświetlony: 702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-19 12:16:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Tematem posiedzenia będzie ustalenie zasadności utworzenia  Branżowej Szkoły I Stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Gałązka Data wytworzenia informacji: 2018-02-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Gałązka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-19 12:16:11
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-02-19 12:17:21
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-02-20 10:16:35
Artykuł był wyświetlony: 790 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-07 10:05:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 9 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 15.00
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 4. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 5. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 12 lutego 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Gałązka Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Gałązka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 10:05:38
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 10:05:56
Artykuł był wyświetlony: 768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-07 10:01:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXI sesja Rady Powiatu Żagańskiego odbędzie się 12 lutego 2018 r. godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego:
    1) Nr XXIX.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku,
    2) Nr XXX.2017 z dnia 28 grudnia 2017roku.
4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
5. Realizacja zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu w 2017 roku.
6. Stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie żagańskim w roku 2017.
7. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie żagańskim w roku 2017.
8. Stan bezrobocia w powiecie żagańskim i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
w Żaganiu w 2017 roku.
9. Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Żagańskiego za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmian budżetu,
    2) powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2018 – 2010,
    3) ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
    4) zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szprotawie (dot. likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
    5)  zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie (dot. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego),
    6)  zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie (dot. likwidacji Liceum Profilowane),
    7) zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu (dot. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży),
    8) zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu (dot. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
    9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu,
  10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Andersa w Żaganiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Andersa w Żaganiu,
   11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen Władysława Andersa w Żaganiu
w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen Władysława Andersa w Żaganiu,
  12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
  13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
  14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
  15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
  16) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie,
  17) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szprotawie,
  18) delegowania dwóch radnych Powiatu Żagańskiego do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  19) zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
11. Interpelacje radnych.
     12. Odpowiedzi na interpelacje.
     13. Informacje i oświadczenia.
       14. Wnioski.
       15. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 
                                                           

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 10:01:09
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 10:01:57
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 14:46:17
Artykuł był wyświetlony: 786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 15:18:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 11 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.30
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 4. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 5. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 6. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 7. Komisja Rewizyjna
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 12 grudnia 2017 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Gałązka Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Gałazka Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 15:18:46
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 15:19:03
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 15:19:03
Artykuł był wyświetlony: 927 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu