ˆ

Terminy Sesji i posiedzeń Komisji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-10 13:47:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 12 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 15.30
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 4. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 5. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 6. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 7. Komisji Rewizyjnej
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad III sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 17 grudnia 2018 roku w tym
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019 – 2024.
- w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na 2019 rok.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-12-10 13:47:15
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-12-10 13:47:43
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 13:47:43
Artykuł był wyświetlony: 65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o III sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-07 08:50:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                         Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 17 grudnia 2018 r. godz. 1000. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie III sesji rady powiatu.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
       3. Przyjęcie protokołu Nr I.2018 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 23 listopada 2018 roku.
       4. Podjęcie uchwały Nr III.1.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019 – 2024.
       5. Podjęcie uchwały Nr III.2.2018 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na 2019 rok.
       6. Podjęcie uchwały Nr III.3.2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żagańskiego na 2019 rok.
       7. Podjęcie uchwały Nr III.4.2018 w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Żagańskiego na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kariery w Żaganiu prowadzonego przez Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.
           8. Wolne wnioski.
           9. Zamknięcie obrad III sesji.
 
                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                         /-/ Sebastian Galasiak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-12-07 08:50:00
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 08:50:27
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-12-07 08:50:27
Artykuł był wyświetlony: 79 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o terminie obrad sesji VI kadencji Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-15 10:41:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) i postanowienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 2 listopada 2018 roku zwołuję I sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 23 listopada 2018 r. godz. 10:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego powiatu.
 2. Otwarcie I sesji rady powiatu.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Wybór przewodniczącego rady powiatu.
 6. Wybór wiceprzewodniczących rady powiatu
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad I sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żagański Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żagański Data wprowadzenia do BIP 2018-11-15 10:41:18
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 10:51:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-11-22 11:35:49
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII sesja Rady Powiatu Żagańskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 10:37:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 9 listopada 2018 r. godz. 1000. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI z obrad sesji z dnia 26 września 2018 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany Uchwały nr XXXVI.2.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2018 r.
         w sprawie emisji obligacji powiatowych,
    2)  zmian budżetu,
    3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024,
    4) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskie-mu w 2018 r.
       5. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-11-06 10:37:29
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-11-06 10:38:15
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 10:38:15
Artykuł był wyświetlony: 382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVI sesja Rady Powiatu Żagańskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-20 11:09:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 26 września 2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji:
1) Nr XXXIV.2018 z dnia 28 maja 2018 roku,
2) Nr XXXV.2018 z dnia 11 lipca 2018 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) uchwalenia Statutu Powiatu Żagańskiego,
    2) emisji obligacji powiatowych,
    3) zmian budżetu,
    4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024,
    5) zmiany uchwały Nr XXXIII/3/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Żagańskiego,
    6) zmiany uchwały Nr XXXI.3.2018 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
    7) uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie żagańskim na lata 2018 – 2022,
    8) wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia działki.
       5. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-09-20 11:09:09
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-09-20 11:09:33
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 11:09:33
Artykuł był wyświetlony: 504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXV sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-09 11:11:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 11 lipca  2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany Uchwały Nr I.6.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.
        w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu
        Żagańskiego,
    2) zmian budżetu,
    3) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
        Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi
        Żagańskiemu w 2018 r.
4. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-09 11:11:26
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-07-09 11:11:48
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-07-09 11:11:48
Artykuł był wyświetlony: 633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-22 08:00:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15.30
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 4. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 5. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 6. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 28 maja 2018 roku w tym:
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2017 rok
, oraz
- w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2017 rok.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Świątek Data wytworzenia informacji: 2018-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryka Świątek Data wprowadzenia do BIP 2018-05-22 08:00:12
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-05-22 08:00:28
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-05-22 08:00:28
Artykuł był wyświetlony: 720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIV sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-18 10:42:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 28 maja 2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji:
1) Nr XXXI.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku,
2) Nr XXXII.2018 z dnia 2 marca 2018 roku,
3) Nr XXXIII.2018 z dnia 9 marca 2018 roku.
         4. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żagańskiego z realizacji programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność    pożytku publicznego w roku 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za 2017 rok,
2) udzielenia Zarządowi Powiatu Żagańskiego absolutorium za 2017 rok,
3) zmian budżetu,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w  2018 r,
 6) powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2018 roku,
 7) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w  Zielonej Górze.
7. Interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na interpelacje.
       9. Informacje i oświadczenia.
      10. Wnioski.
      11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-05-18 10:42:15
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-05-18 10:46:30
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-05-18 10:46:30
Artykuł był wyświetlony: 738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIII sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 13:55:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 9 marca 2018 r. godz. 1000. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmian budżetu
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2018-2024.
    3) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP
w Żaganiu pl. Klasztorny 2, na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego
    4) udzielenia dotacji celowej dla Pani Ewy Gac zamieszkałej ul. Sasankowa 10, 72-003 Dobra na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
     5) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Marii Magdaleny
w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 25; 68-113 Brzeźnica na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
6) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela
w Dzietrzychowicach  na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego,
7) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego
8) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana chrzciciela w Chichach na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego
    9) zmiany uchwały Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 27 czerwca 2002 r.
  10) określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2018 r.
       7. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 13:55:02
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 13:55:14
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 13:55:14
Artykuł był wyświetlony: 989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXII sesja Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-27 12:31:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 2 marca 2018 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie przez wnioskodawców założeń uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
4. Wystąpienie przedstawiciela społeczności SOSW w Żaganiu na temat założeń uchwały
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
5. Dyskusja nad uchwałą w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
       7. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 12:31:48
Wprowadził informację do BIP: Beata Gałązka Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 12:32:01
Osoba, która zmieniła informację: Beata Gałązka Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 12:32:01
Artykuł był wyświetlony: 1084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu