ˆ

Terminy Sesji i posiedzeń Komisji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-04 08:58:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) około o godz. 16.30
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 4. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 9 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji Stałych Data wytworzenia informacji: 2019-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji Stałych Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 08:58:28
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 08:58:53
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 08:58:53
Artykuł był wyświetlony: 61 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-01 10:56:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 9 kwietnia 2019 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie VI sesji rady powiatu.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IV.2019 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 lutego 2019 roku.
4. Przyjęcie protokołu Nr V.2019 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 1 marca 2019 roku.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Żagańskim za 2018 rok.
6. Informacja z realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz ocena zasobów pomocy społecznej w Żaganiu w 2018 roku.
     7. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Żagańskim i funkcjonowaniu PUP w Żaganiu
     8. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
9. Podjęcie uchwały Nr VI.1.2019 w sprawie zmian budżetu.
10. Podjęcie uchwały Nr VI.2.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
11. Podjęcie uchwały Nr VI.3.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
12. Podjęcie uchwały Nr VI.4.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 13. Podjęcie uchwały Nr VI.5.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chotkowie, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 14. Podjęcie uchwały Nr VI.6.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu Żagańskiego.
 15. Podjęcie uchwały Nr VI.7.2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Brzeźnica.
 16. Podjęcie uchwały Nr VI.8.2019 w sprawie powierzenia Gminie Żagań o statusie miejskim zadań z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w latach 2019 – 2021.
 17. Podjęcie uchwały Nr VI.9.2019 w sprawie przyjęcie Programu profilaktyki otyłości
i cukrzycy typu 2 dla mieszkańców powiatu żagańskiego w wieku 45+ na lata 2019 – 2021.
 18. Podjęcie uchwały Nr VI.10.2019 w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w budynkach i gruntach oddanych w trwały zarząd, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
 19. Wolne wnioski.
      20. Zamknięcie obrad VI sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2019-04-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-04-01 10:56:02
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-04-01 10:56:47
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-04-01 10:56:47
Artykuł był wyświetlony: 75 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-25 11:41:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się
27 marca 2019 r.
(środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 100 Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39.
Tematem posiedzenia będzie: Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2018. Struktura zatrudnienia w szkołach: nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści, pracownicy niepedagogiczni. Zapoznanie Komisji z planami finansowymi placówek oświatowych.
Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na 2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji Data wytworzenia informacji: 2019-03-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji Data wprowadzenia do BIP 2019-03-25 11:41:07
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-03-25 11:41:44
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-03-25 11:41:43
Artykuł był wyświetlony: 100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o V sesji Rady Powiatu Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-27 13:02:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 1 marca 2019 r. godz. 900. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji rady powiatu.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
       3. Podjęcie uchwały Nr V.1.2019 w sprawie zmian budżetu.
       4. Podjęcie uchwały Nr V.2.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024.
       5. Podjęcie uchwały Nr V.3.2019 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2019 roku.
       6. Zamknięcie obrad V sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2019-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-02-27 13:02:27
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-02-27 13:02:47
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-02-27 13:02:47
Artykuł był wyświetlony: 205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Stałych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-04 10:42:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zmiana terminu posiedzenia Komisji
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego
 
Informujemy, że posiedzenie komisji, które zaplanowano na dzień 4 lutego 2019 odbędzie się dnia 6 lutego 2019 roku (środa) o godz. 8.15 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 3. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 6 lutego 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji Data wprowadzenia do BIP 2019-02-04 10:42:52
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 10:47:46
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-02-04 10:47:45
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o posiedzeniu komisji stałych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-02-01 11:35:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 4 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 3. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 6 lutego 2019 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Komisji Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Komisji Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 11:35:00
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 11:35:56
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 11:35:56
Artykuł był wyświetlony: 362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-29 11:18:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Żagańskiego na dzień 6 lutego 2019 r. godz. 9:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie IV sesji rady powiatu.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr II.2018 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 grudnia 2018 roku.
 4. Przyjęcie protokołu Nr III.2018 z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku.
 5. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu żagańskiego.
 6. Sprawozdanie Starosty Żagańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Żagańskiego za 2018 rok
 7. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwały Nr IV.1.2019 w sprawie zmian budżetu.
 9. Podjęcie uchwały Nr IV.2.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024.
 10. Podjęcie uchwały Nr IV.3.2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie”.
 11. Podjęcie uchwały Nr IV.4.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żagańskiego na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały Nr IV.5.2019 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żagańskiego na 2019 rok.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad IV sesji.
                                                       Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
                                                                        /-/ Maciej Boryna

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Data wytworzenia informacji: 2019-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Data wprowadzenia do BIP 2019-01-29 11:18:37
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-01-29 11:19:06
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 07:49:29
Artykuł był wyświetlony: 375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-10 12:24:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej nr 100  Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39.
Tematem posiedzenia będzie opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Świątek Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryka Świątek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 12:24:02
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 12:24:30
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 12:24:30
Artykuł był wyświetlony: 459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-10 11:20:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 100  Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39.
 
Tematem posiedzenia będzie opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Henryka Świątek Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryka Świątek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 11:20:04
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 11:21:46
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 11:39:07
Artykuł był wyświetlony: 468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-10 13:47:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy, że dnia 12 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 15.30
w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Dworcowa 39 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Żagańskiego tj:
 1. Komisji Budżetu i Finansów Powiatu
 2. Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
 3. Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
 4. Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
 5. Komisji Gospodarki i Infrastruktury
 6. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 7. Komisji Rewizyjnej
 
Tematem posiedzenia będzie wydanie opinii do projektów uchwał przewidzianych
w porządku obrad III sesji Rady Powiatu Żagańskiego planowanej na dzień 17 grudnia 2018 roku w tym
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2019 – 2024.
- w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na 2019 rok.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wytworzenia informacji: 2018-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-12-10 13:47:15
Wprowadził informację do BIP: Henryka Świątek Data udostępnienia informacji: 2018-12-10 13:47:43
Osoba, która zmieniła informację: Henryka Świątek Data ostatniej zmiany: 2018-12-10 13:47:43
Artykuł był wyświetlony: 626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu