ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-12-06 14:40:32 Informacja ogłoszona dnia 2018-12-06 14:45:07 przez Tomasz Makowski

Akapit nr - brak tytułu

Uchwałą Nr 398.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Żagańskiego zainicjował konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 
 
W uchwale określony został:
• termin rozpoczęcia: 14 listopada 2018r.
• termin zakończenia: 20 listopada 2018r. 
• forma konsultacji: zgłaszanie uwag i opinii na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu formularza na adres:
• komórka odpowiedzialna za przeprowadzanie konsultacji projektu uchwały: 
Referat Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego zostało zamieszczone na stronie internetowej powiatu żagańskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żaganiu 
ul. Dworcowa 39.
 
Do projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 nie zgłoszono żadnych uwag 
i propozycji. 
 
 
Irena Karolewska 
inspektor w Referacie Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu