ˆ

Tablica ogłoszeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Starosty Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-31 09:54:12

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 14:31:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żagańskiego Nr 221.2017 z dnia 17 lutego 2017r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 13:06:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
 
  1. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
    art.11 ust.1 pkt.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817).
  2. Cel konkursu oraz rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
    Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art.3 ust.2 oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację następujących przedsięwzięć prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego na rzecz jego mieszkańców:
 
Lp.
 
Nazwa zadania
Wysokość środków
 
 
 
1.
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób oddechowego.
 
 
12.000 zł
 
 
2.
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
5.000 zł
 
 
  3.
Prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz ich bliskich.
 
 
3.000 zł

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 08:04:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKiZK 5314.3.4.2017
Żagań, 14.02.2017r.
 
Ogłoszenie
 
Starosta Żagański informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rybackiej 38 w Żaganiu, znajdują się wymienione niżej rzeczy znalezione:

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu