ˆ

Tablica ogłoszeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych do oceny ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 14:31:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żagańskiego Nr 221.2017 z dnia 17 lutego 2017r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 13:06:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia
 
 1. Konkurs jest ogłoszony na podstawie:
  art.11 ust.1 pkt.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817).
 2. Cel konkursu oraz rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
  Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art.3 ust.2 oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez realizację następujących przedsięwzięć prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego na rzecz jego mieszkańców:
 
Lp.
 
Nazwa zadania
Wysokość środków
 
 
 
1.
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia powodujących zwiększenie świadomości i odpowiedzialności mieszkańców Powiatu Żagańskiego za własne zdrowie oraz prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób oddechowego.
 
 
12.000 zł
 
 
2.
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania wypadkom komunikacyjnym i promowanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osób uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych z uwzględnieniem nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
5.000 zł
 
 
  3.
Prowadzenie działań mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zdrowia psychicznego oraz działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz ich bliskich.
 
 
3.000 zł

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Żaganiu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-15 08:04:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKiZK 5314.3.4.2017
Żagań, 14.02.2017r.
 
Ogłoszenie
 
Starosta Żagański informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rybackiej 38 w Żaganiu, znajdują się wymienione niżej rzeczy znalezione:

Ogłoszenie o przedmiotach znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-09 15:23:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKiZK 5314.2.2017
Żagań, 09.02.2017r.
Ogłoszenie
Starosta Żagański informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rybackiej 38 w Żaganiu, znajdują się wymienione niżej rzeczy znalezione:
 1. klucz do samochodu marki Ford
 2. telefon marki LG – E 610
 3. kamera video marki Panasonic
 4. rower typu damka – 2 szt. 
 5. rower typu damka marki Diamant
 6. rower marki Classic
 7. rower marki Giant
 8. rower marki Sigma
 9. rower marki Toscana GTX
 10. rower marki Green Bike Quatro
 11. rower górski
 12. rower górski Kross Jocker Best
 13. rower górski Hexagon V5

Ogłoszenie o przekazaniu do Biura Rzeczy Znalezionych telefonu komórkowego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-09 15:17:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

AKiZK 5314.1.1.2017
Żagań, 09.02.2017 r. 
 
Ogłoszenie

Starosta Żagański informuje, że w dniu 16.12.2016 r. do Biura Rzeczy Znalezionych mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rybackiej 38 w Żaganiu, przekazano:

Telefon komórkowy marki Samsung 
znaleziony w dniu 21.10.2016 r. o godz. 23.00 na ul. Wałowej w Żaganiu

Osoba uprawniona może odebrać w/w rzecz przechowywaną w Biurze Rzeczy Znalezionych w każdy wtorek w godz. 12.00 – 15.00 lub w czwartek w godz. 7.00 – 12.00.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu