ˆ

Tablica ogłoszeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienia o ustaleniu granic

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 15:09:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIA
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Na podstawie § 37-39  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szprotawie identyfikator zgłoszenia SZ.G.6640.314.2017 oraz SZ.G.6640.315.2017 zawiadamia się wskazane osoby lub następców prawnych wskazanych osób nieżyjących, że w wymienionych poniżej terminach rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic następujących nieruchomości:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-11 11:39:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

POWIAT ŻAGAŃSKI
z siedzibą - ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
 
działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV.11.2017 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2017r.
 
OGŁASZA
  otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żagańskiego w 2017 roku

Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-23 08:33:35

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu