ˆ

Tablica ogłoszeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-28 08:10:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwałą Nr 195.2012 z dnia 31 października 2012r. Zarząd Powiatu Żagańskiego zainicjował konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2013.
 
W uchwale określony został:

Konsultacje dotyczące projektu uchwały

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-02 10:04:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Konsultacje zostały zainicjowane przez Zarząd Powiatu Żagańskiego Uchwałą NR 195.2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
Termin konsultacji : od 2 listopada 2012r. do 16 listopada 2012r.
 

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0001 Iłowa, jednostka ewidencyjna Iłowa- miasto, powiat żagański, województwo lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-09-24 10:40:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.6620.7.5.2012
STAROSTA ŻAGAŃSKI
Zawiadamia,
że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0001 Iłowa, jednostka ewidencyjna Iłowa- miasto, powiat żagański, województwo lubuskie.
Zakres modernizacji obejmuje założenie ewidencji budynków i lokali. Wyłożenie projektu będzie miało miejsce w dniach od 8.10.2012 r. do 26.10.2012 r. w godzinach pracy urzędu w lokalu  Starostwa  Powiatowego  w  Żaganiu,  ul. Jana Pawła II 9, pokój  nr 201.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anastazja Irska Data wytworzenia informacji: 2012-09-24 10:40:03
Osoba, która odpowiada za treść: Anastazja Irska Data wprowadzenia do BIP 2012-09-24 10:40:03
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2012-09-24 10:40:12
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2012-09-24 10:40:11
Artykuł był wyświetlony: 7793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKAZ nieruchomości w skład której wchodzą 2 lokale mieszkalne przeznaczone do oddania w najem na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców stanowiących własność Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-18 08:04:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adres nieruchomości
ul. Sobieskiego 73 w Szprotawie
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości
Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta ZG1G/00051794/2, w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jako jednostka ewidencyjna: Szprotawa, obręb: nr 0001, arkusz mapy 11, działka nr 398 o pow. 0,3209 ha
Powierzchnia nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,3209 ha w skład w której wchodzą się m.in. 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 143,83 m2 wraz pomieszczeniami przynależnymi
Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład której wchodzi m.in.:
Lokal nr 4 o łącznej pow. użytkowej 56,77 m2 i pomieszczenia przynależne składające się z pomieszczenia gospodarczego i garażu o łącznej pow. 41,48 m2, tarasu oraz 2 piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 25,61 m2 Lokal nr 5 o łącznej pow. użytkowej 87,06 m2 i pomieszczenia przynależne składające się z pomieszczenia gospodarczego i garażu o łącznej pow. 43,12 m2, oraz 2 piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 10,60 m2
Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób jej zagospodarowania
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szprotawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie nr LIII/448/10 przedmiotowa działka położona jest w strefie o dominującej funkcji przemysłowej
Informacja o przeznaczeniu
Lokale mieszkalne w przedmiotowej nieruchomości przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
Wysokość stawki czynszu najmu
Wysokość stawki czynszu zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem nr 67.2011 Starosty Żagańskiego z dnia 19.12.2011 r. na lokale mieszkalne oraz w wysokości 3,00zł/m2 za lokale garażowe i pomieszczenia gospodarcze
Termin wnoszenia opłat
Ustalony miesięczny czynsz płatny do 10 –dnia każdego miesiąca z góry na wskazane konto bankowe
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudyba Data wytworzenia informacji: 2012-02-18 08:04:28
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2012-02-18 08:04:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2012-02-18 08:04:33
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2012-02-18 08:04:33
Artykuł był wyświetlony: 6811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje dotyczące projektu uchwały

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-11-09 20:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
/-/Starosta Żagański

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-11-04 11:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTA ŻAGAŃSKI

Zawiadamia,
że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Małomice, jednostka ewidencyjna Małomice, powiat żagański, województwo lubuskie.

Zakres modernizacji obejmuje założenie ewidencji budynków i lokali. Wyłożenie projektu będzie miało miejsce w dniach od 24.11.2011 r. do 14.12.2011 r. w godzinach pracy urzędu w lokalu Starostwa Powiatowego w Żaganiu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, filia w Szprotawie ul. T. Kościuszki 30.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Data wytworzenia informacji: 2011-11-04 11:41:44
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2011-11-04 11:41:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-11-04 11:42:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-11-04 11:42:19
Artykuł był wyświetlony: 5073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-13 21:27:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTA ŻAGAŃSKI

Zawiadamia,
że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Gozdnica, jednostka ewidencyjna Gozdnica, powiat żagański, województwo lubuskie.

Zakres modernizacji obejmuje założenie ewidencji budynków i lokali. Wyłożenie projektu będzie miało miejsce w dniach od 31.10.2011 r. do 22.11.2011 r. w godzinach pracy urzędu w lokalu Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 201.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Data wytworzenia informacji: 2011-10-13 21:27:36
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2011-10-13 21:27:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-10-13 21:28:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-10-13 21:28:02
Artykuł był wyświetlony: 4737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-06 12:32:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.I.6610.31.2011
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 30 i z art. 31ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o scaleniu i wymianie gruntów (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749)
Starosta Żagański
zwołuje ogólne zebranie uczestników scalenia wsi Przecław
zebranie odbędzie się w dniu 26 października 2011 roku o godzinie 10
we wsi Przecław w lokalu świetlicy wiejskiej
Celem zebrania jest wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów .
Na zebraniu nastąpi: odczytanie warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów, wprowadzenie w posiadanie wydzielonych gruntów , rozwiązanie rady uczestników scalenia, ogłoszenie o zamknięciu postępowania scaleniowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anastazja Irska Data wytworzenia informacji: 2011-10-06 12:32:30
Osoba, która odpowiada za treść: Anastazja Irska Data wprowadzenia do BIP 2011-10-06 12:32:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-10-06 12:32:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-10-06 12:32:36
Artykuł był wyświetlony: 4704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-15 11:00:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ul. Rynek, II Armii Wojska Polskiego, Keplera, Długiej, Brackiej, Szprotawskiej (do ul. Wałowej) i Placu Słowiańskiego w Żaganiu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oraz przebudową oświetlenia drogowego

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-06-30 09:02:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żagański zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków dla nieruchomości budynkowych i lokalowych położonych w jednostce ewidencyjnej Gozdnica - miasto obręb ewidencyjny 0001.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu