ˆ

Tablica ogłoszeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje dotyczące projektu uchwały

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-11-09 20:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.
/-/Starosta Żagański

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-11-04 11:41:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTA ŻAGAŃSKI

Zawiadamia,
że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Małomice, jednostka ewidencyjna Małomice, powiat żagański, województwo lubuskie.

Zakres modernizacji obejmuje założenie ewidencji budynków i lokali. Wyłożenie projektu będzie miało miejsce w dniach od 24.11.2011 r. do 14.12.2011 r. w godzinach pracy urzędu w lokalu Starostwa Powiatowego w Żaganiu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, filia w Szprotawie ul. T. Kościuszki 30.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Data wytworzenia informacji: 2011-11-04 11:41:44
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2011-11-04 11:41:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-11-04 11:42:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-11-04 11:42:19
Artykuł był wyświetlony: 4768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-13 21:27:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTA ŻAGAŃSKI

Zawiadamia,
że zgodnie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami), zostanie wyłożony do wglądu projekt modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Gozdnica, jednostka ewidencyjna Gozdnica, powiat żagański, województwo lubuskie.

Zakres modernizacji obejmuje założenie ewidencji budynków i lokali. Wyłożenie projektu będzie miało miejsce w dniach od 31.10.2011 r. do 22.11.2011 r. w godzinach pracy urzędu w lokalu Starostwa Powiatowego w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 9, pokój nr 201.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Data wytworzenia informacji: 2011-10-13 21:27:36
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2011-10-13 21:27:36
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-10-13 21:28:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-10-13 21:28:02
Artykuł był wyświetlony: 4429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-06 12:32:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.I.6610.31.2011
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 30 i z art. 31ustawy z dnia 26 marca 1982 r.
o scaleniu i wymianie gruntów (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749)
Starosta Żagański
zwołuje ogólne zebranie uczestników scalenia wsi Przecław
zebranie odbędzie się w dniu 26 października 2011 roku o godzinie 10
we wsi Przecław w lokalu świetlicy wiejskiej
Celem zebrania jest wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów .
Na zebraniu nastąpi: odczytanie warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów, wprowadzenie w posiadanie wydzielonych gruntów , rozwiązanie rady uczestników scalenia, ogłoszenie o zamknięciu postępowania scaleniowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anastazja Irska Data wytworzenia informacji: 2011-10-06 12:32:30
Osoba, która odpowiada za treść: Anastazja Irska Data wprowadzenia do BIP 2011-10-06 12:32:30
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-10-06 12:32:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-10-06 12:32:36
Artykuł był wyświetlony: 4397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-07-15 11:00:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ul. Rynek, II Armii Wojska Polskiego, Keplera, Długiej, Brackiej, Szprotawskiej (do ul. Wałowej) i Placu Słowiańskiego w Żaganiu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oraz przebudową oświetlenia drogowego

Zawiadomienie Starosty Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-06-30 09:02:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żagański zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków dla nieruchomości budynkowych i lokalowych położonych w jednostce ewidencyjnej Gozdnica - miasto obręb ewidencyjny 0001.

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-05-10 23:39:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Żagańskiego ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Data wytworzenia informacji: 2011-05-10 23:39:55
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2011-05-10 23:39:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2011-05-10 23:40:00
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2011-05-10 23:40:00
Artykuł był wyświetlony: 3325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-07-16 08:28:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuje, że przystąpiono do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla powiatu żagańskiego na lata 2009-2018” wraz z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu żagańskiego na lata 2010-2032” i prognozą oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE Starosty Żagańskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-08-03 15:53:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Żagański zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków dla nieruchomości budynkowych i lokalowych położonych w jednostce ewidencyjnej Małomice - miasto obręb ewidencyjny 0001.

O B W I E S Z C Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-27 11:25:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji na osiedlu Moczyń w Żaganiu

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu