ˆ

Tablica ogłoszeń

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-26 14:34:28 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-26 14:35:08 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żagańskiego zaprasza do wskazywania osób na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracy komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Żagańskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. w powiecie żagańskim.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. 
 3. Posiedzenia komisji będą się odbywać w miesiącu grudniu 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żaganiu w godzinach pracy urzędu.
 4. Zadania komisji konkursowej:
  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Żagańskiego,
 5. Wymagania stawiane kandydatom:
  W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące kryteria:
  1. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie,
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 6. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. na adres: 
  Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań.
 7. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
 8. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) dokona Zarząd Powiatu Żagańskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Makowski Data wytworzenia informacji: 2018-10-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu Żagańskiego Data wprowadzenia do BIP 2018-10-26 14:34:28
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-10-26 14:35:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-26 14:35:07
Artykuł był wyświetlony: 138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu