ˆ

Tablica ogłoszeń

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie G.6821.19.2018 Starosty Żagańskiego o możliwości zapoznania się aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań dotyczących postępowania

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-09 13:12:14 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-09 13:16:11 przez Tomasz Makowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

G.6821.19.2018 Żagań, dnia 09.10.2018 r.
 
Zawiadomienie
 
Starosta Żagański wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 9 ust 2 b w związku z art. 9 ust 2a, 2g, 2i, 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121 poz. 770 ze zm.) zgodnie z art. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) zawiadamia, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Starostwie Powiatowym w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9 – pokój 102,106 (I piętro) w godzinach od 7.30-14.30 strony mają możliwość zapoznania się aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań dotyczących postępowania w sprawie nabycia z dniem 01.01.2016 r przez Skarb Państwa reprezentowanego przez Starostę Żagańskiego nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” z siedzibą w Żaganiu przy ul. Dworcowej 56 tj. prawa użytkowania wieczystego w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Obrębie 0003 miasta Żagań przy ul. Dworcowej 56 posadowionej na działce: oznaczonej ewidencyjnie nr 2072 o pow. 0,26 ha oraz oznaczonej ewidencyjnie nr 2522/2 o pow. 0,0018 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr ZG1G/00015017/8. 
 
Stosownie do art. 41 § 1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W myśl § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
 
Strona ma możliwość brania czynnego udziału w toczącym się postępowaniu, składania dokumentów, zapoznania się z dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień. Z istniejącymi dokumentami można zapoznać się w Referacie Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9, pokój 102 lub 106 tel. 68 477 58 03 lub 68 477 58 05.
 
Do niniejszego zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2 tj. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”
Brak czynnego udziału strony nie stanowi przeszkody w dalszym prowadzeniu postępowania i w wydaniu decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kudyba Data wytworzenia informacji: 2018-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kudyba Data wprowadzenia do BIP 2018-10-09 13:12:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2018-10-09 13:16:11
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 13:16:11
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu